Wybieram przyszłość zawodową

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
"Wybieram przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim"

  1. Informacje o projekcie
  2. Plakat EFRR
  3. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - PDF
  4. Deklaracja - PDF
  5. Formularz danych - PDF
  6. Oświadczenie 1 - PDF
  7. Oświadczene 2 - PDF
  8. Pracodawco! Przyjmij icznia na staż lub praktykę

  9. Informacja RODO
Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere"
„Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.