Previous Next

Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne ALKO-STOP

WARSZTATY EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNE  ALKO-STOP

W dniach 25-26.09.2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych  odbyły się warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla klas II dotyczące przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Spotkania miały formę zajęć profilaktycznych, ich głównym celem było kształtowanie i propagowanie odpowiedzialnej postawy kierowcy i pasażera użytkującego pojazdy mechaniczne, głównie samochód. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Łepek – trener z Fundacji In Fortes w Starogardzie Gdańskim.

Warsztaty wpisują się także w szkolny program wychowawczo-profilaktyczny oraz Szkoły Promującej Zdrowie.

Iwona Grudzińska

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.