Previous Next

Koncert laureatów XIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły

4 listopada o godz. 19.00 w kościele parafii pod wezwaniem św. Wojciecha  w Starogardzie odbył się poetycko – muzyczny koncert laureatów Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły organizowanego w październiku w naszej szkole.

Najlepsi recytatorzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu starogardzkiego i ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego recytowali i śpiewali utwory świętego Jana Pawła II. Dzięki gościnności ks. proboszcza Janusza Lipskiego, który rokrocznie sprawuje honorowy patronat nad konkursem, koncert laureatów został zorganizowany po raz szósty. Naszą szkołę reprezentował Miłosz Dwurznik – wyróżniony w kategorii recytacje szkół pondgimnazjalnych.

Biorący udział w koncercie: zwycięzcy i wyróżnieni w XIII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Twórczości Karola Wojtyły nagrodzeni zostali gromkimi brawami przez zgromadzoną w kościele publiczność: uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
Ksiądz proboszcz pogratulował zwycięstwa recytatorom oraz wręczył książkowy upominek Serdecznie podziękował organizatorce konkursu, pani Ewie Balcerzak.
W organizację koncertu włączyli się również uczniowie naszej szkoły, którzy pod opieką pani Anny Piekarskiej przygotowali program z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

Cieszy fakt, że młodzież chętnie wzięła udział w koncercie, a zgromadzeni w kościele słuchacze w skupieniu próbowali zgłębić naukę świętego Jana Pawła II, naukę zawartą
w strofach poezji i dialogach dramatów.

 

Ewa Balcerzak

 

 

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.