Previous Next

Edukacja bankowa

Młodzież klas trzecich i czwartych technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomicznych brała udział w edukacji bankowej w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gd. Pani dyrektor Katarzyna Grudzińska oraz specjalista d/s marketingu Pani Bernadeta Zaworska przedstawiły podstawowe zagadnienia dotyczące banków spółdzielczych w Polsce,

specyfikę ich funkcjonowania oraz szczególną pozycję na rynku bankowym. Uczniowie  zapoznali się z różnicami pomiędzy bankami spółdzielczymi a innymi uczestnikami rynku bankowego – bankami komercyjnymi oraz z pozytywną rolą bankowości spółdzielczej dla środowiska lokalnego. W czasie naszej wizyty w banku młodzież miała też możliwość spotkania się z Prezesem Banku - Panem  Zenonem Błańskim, które odbyło się w jego gabinecie. Dziękujemy za zaproszenie i bardzo ciekawą prezentację dotyczącą bankowości połączoną z poczęstunkiem oraz drobnymi upominkami dla każdego uczestnika spotkania.

Opiekun grupy-Stanisława Głąb-Brandt

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.