Previous Next

Spotkanie z Pracodawcami

W dniu 03 grudnia 2018 roku zorganizowaliśmy spotkanie z Pracodawcami branży ekonomiczno- spedycyjnej, w którym udział wzięli Pracodawcy, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Szkoła nasza prężnie współpracuje z Pracodawcami zrzeszonymi w Starogardzkim Klubie Biznesu oraz z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami naszego powiatu. W spotkaniu uczestniczyli:

Pan Andrzej Małkowski- Skarbnik Powiatu                                                                                                                      

Pani Elżbieta Rembiasz- właścicielka Firmy Restal ,

v-ce przewodnicząca SKB d/s kształcenia zawodowego                                                                                                                                                         

 Pan Mirosław Stosik – właściciel Firmy „AB” Uni Servis                                                                                            

Pan Marcin Lempkowski -kierownik Działu Usług Rynku Pracy  Powiatowego Urzędu Pracy                                 

Pani Hanna Latoszewska –dyrektor Banku  Spółdzielczego w Skarszewach                                                        

Pani Hanna Kędzierska-   dyrektor Banku Millennium w Starogardzie Gd                                                               

Pan Karol Werner - vice  dyrektor Banku PKO w Starogardzie Gd                                                                          

Pani Irena Woźniak – naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu Gminy w Starogardzie GD         

Pani Mirosława Wunsz-  Biuro Rachunkowe p. Janusz Katafiasz                                                                               

Pani Lucyna Lampkowska-  GOPS Zblewo                                                                                                                            

Pani Monika Szwarc-  Firma Broker                                                                                                                                      

Pani Lucyna Herold –  współwłaścicielka Firmy Herold                                                                                                  

Pan Karol Macek-   Firma Broker Trans                                                                                                                

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – Panie: Lucyna Szczypior, Elżbieta Szulca, Natalia Langowska, Agnieszka Kryła, Joanna Czepirska, Panowie: Mariusz Bełczącki , Grzegorz Piwowarczyk.                                               

W czasie spotkania omawiano problematykę podniesienia jakości i efektywności, a w konsekwencji także zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, otwarcie się na potrzeby rynku pracy. Podkreślano dużą rolę doradztwa zawodowego i edukacji zawodowej. Kierownik Działu Usług Rynku Pracy  Powiatowego Urzędu Pracy pan Marcin Lempkowski przedstawił tzw. barometr zawodów, stwierdził ,że prowadzony jest na bieżąco monitoring zawodów i obecnie zarówno technicy ekonomiści jak i logistycy znajdują się wśród zawodów deficytowych. Wszyscy zebrani stwierdzili ,że doradztwem zawodowym powinni  być objęci uczniowie gimnazjów przed terminem Powiatowych Targów Pracy i Targów Pracodawców w celu udostępnienia informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach, o funkcjonujących firmach , o rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i zatrudnienia.

Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania za rzeczową dyskusję i troskę o zwiększanie efektywności kształcenia praktycznego  młodzieży naszej szkoły w zawodach technik ekonomista i technik logistyk.                 

 Stanisława Głąb-Brandt

                                                                                                 Kierownik praktycznej nauki zawodu 

 

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.