„Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”

Drukuj

Projekt "Wybieramy przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim"

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacyjny
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
 4. Oświadczenie - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych
 5. Oświadczenie - Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 6. Certyfikat
 7. Dziennik stażu
 8. Formularz zgłoszeniowy dla pracodawcy
 9. Informacja o projekcie
 10. LISTA OBECNOŚCI
 11. OŚWIADCZENIE O UŻYCZENIU POJAZDU
 12. PROGRAM - technik automatyk
 13. PROGRAM - technik informatyk
 14. PROGRAM - technik logistyk
 15. REFUNDACJA DLA OPIEKUNA
 16. Regulamin udziału w stażach i praktykach zawodowych
 17. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU