Konkurs logistyczny w języku niemieckim „Erfolgreich im Beruf”

I etap szkolnego konkursu logistycznego w języku niemieckim odbył się w naszej szkole 1 marca 2019. Ta część konkursu miała formę pisemną. Uczniowie uzupełniali tekst dotyczący poszukiwania pracy, tłumaczyli informacje na etykietach, pracowali z tekstami, tworzyli informacje dotyczące wysyłki towarów oraz pisali e-mail służbowy.

Do konkursu przystąpiło 19 uczniów z klas: 2Tb, 3Td oraz 4Td.

Zwycięzcą I etapu konkursu został Andrzej Zdrojewski z klasy 2Tb. Gratulujemy!

Do II etapu konkursu zakwalifikowali się:

 1. Andrzej Zdrojewski (2Tb)
 2. Samir Zander (3Td)
 3. Sandra Kaszubowska (3Td)
 4. Magda Bendyk (4Td)
 5. Dawid Kilijan (4Td)
 6. Wiktoria Romianowska (4Td)
 7. Grzegorz Plona (3Td)

 

II etap konkursu polega na przygotowaniu i omówieniu prezentacji na wybrany temat:

 1. Ein modernes Logistikunternehmen
 2. Neue technologische Entwicklungen in der Transportlogistik
 3. Ausstattung und Geräte in der Lagerinfrastruktur
 4. Vorteile und Nachteile des Straβen-, Luft-, Wasser-, Schienentransports. (do wyboru jeden typ transportu)

Ocenie podlegać będą:

 • Przygotowanie prezentacji od strony graficznej i merytorycznej (prezentacja ma być pomocą dla prelegenta, a nie zapisem całego wystąpienia)
 • Omówienie prezentacji: użycie pojęć związanych z tematem, poprawność gramatyczna i fonetyczna wypowiedzi)
 • Trzymanie się ram czasowych (5-7minut)

Joanna Czepirska

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.