Previous Next

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Uczniowskiej „EKO-KROPEK”- Starogard Gdański

Spółdzielnia Uczniowska „EKO-KROPEK” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim prowadzi działalność od 20 lutego 2018r.

Spółdzielnia skupia 36 członków uczących się w zawodach technik handlowiec, technik ekonomista oraz technik organizacji reklamy. W dniu 14 marca br. odbyło się w szkole Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Uczniowskiej „EKO-KROPEK”, w którym udział wzięli wszyscy członkowie, opiekun spółdzielni Pani Elżbieta Szulca, dyrektor szkoły  Pan Tadeusz Burczyk oraz kierownik praktycznej nauki zawodu Pani Stanisława Głąb-Brandt. Przewodniczącym zebrania był Michał Jankowski. Członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem – roczną informacją o działalności spółdzielni uczniowskiej, sprawozdanie zostało zatwierdzone jednogłośnie. Prezesem Spółdzielni w pierwszym roku jej działalności był Stanisław Kropidłowski- uczeń klasy maturalnej, który w rocznicę jej działalności zafundował dla zebranych członków okolicznościowy tort. W czasie zebrania dokonano wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Prezesem spółdzielni została uczennica Bernadeta Wycinka. Opiekunka Pani Elżbieta Szulca przedstawiła zebranym kwotę osiągniętego przez Spółdzielnię zysku. Zebranie zakończyło się wystąpieniem dyrektora szkoły, który z zadowoleniem podsumował prowadzenie sklepiku, mówił o właściwym doborze asortymentu towarowego, dobrej obsłudze oraz życzył dalszych wysokich obrotów.

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.