Previous Next

PROJEKT # KOMÓRKOMANIA

Bardzo cieszymy się, że kolejny raz mogliśmy zorganizować tak ważne przedsięwzięcie,  dzięki któremu mamy nadzieję, że uda się znaleźć kolejnych „bliźniaków genetycznych”.

Dzień Dawcy Szpiku miał miejsce 24 października. W tym dniu przygotowaliśmy wraz      z uczniami, pedagogiem szkolnym i pielęgniarką punkt rejestracji, gdzie chętni pełnoletni uczniowie, mogli dowiedzieć się nie tylko o samej akcji, ale też o metodach pobierania szpiku i komórek macierzystych oraz sprawdzić, czy mogą zostać potencjalnymi dawcami i na koniec - zarejestrować się jako dawcy. Zainteresowani byli również nauczyciele i pracownicy szkoły. Udało się nam zarejestrować kilkunastu dawców.

Dzięki tej akcji:

-  mamy realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie;

- kształtujemy pożądane postawy i zachowania, jak równie świadomość, że być może przyczyniliśmy się do uratowania komuś życia.

Iwona Grudzińska

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.