Previous Next

PROJEKT # KOMÓRKOMANIA

Drukuj

Bardzo cieszymy się, że kolejny raz mogliśmy zorganizować tak ważne przedsięwzięcie,  dzięki któremu mamy nadzieję, że uda się znaleźć kolejnych „bliźniaków genetycznych”.

Dzień Dawcy Szpiku miał miejsce 24 października. W tym dniu przygotowaliśmy wraz      z uczniami, pedagogiem szkolnym i pielęgniarką punkt rejestracji, gdzie chętni pełnoletni uczniowie, mogli dowiedzieć się nie tylko o samej akcji, ale też o metodach pobierania szpiku i komórek macierzystych oraz sprawdzić, czy mogą zostać potencjalnymi dawcami i na koniec - zarejestrować się jako dawcy. Zainteresowani byli również nauczyciele i pracownicy szkoły. Udało się nam zarejestrować kilkunastu dawców.

Dzięki tej akcji:

-  mamy realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie;

- kształtujemy pożądane postawy i zachowania, jak równie świadomość, że być może przyczyniliśmy się do uratowania komuś życia.

Iwona Grudzińska