Previous Next

4 listopada o godz. 19.00 w kościele parafii pod wezwaniem św. Wojciecha  w Starogardzie odbył się poetycko – muzyczny koncert laureatów Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły organizowanego w październiku w naszej szkole.

Previous Next

W poniedziałek 29 października 2018 r. uczniowie klasy 4 Td pod opieką Pana Mariusza Bełcząckiego oraz Pani Natalii Langowskiej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej, zorganizowanej przez MZK w Starogardzie Gdańskim i firmę PTC Public Transport Consulting Marcin Gromadzki w ramach Projektu pn. „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”.

Previous Next

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czemś największem, czem być można: Sobą !”

                                                  Leopold Staff


„Jeszcze Polska nie zginęła” – hymnem państwowym, odśpiewanym wspólnie z wszystkimi uczniami i nauczycielami polskich szkół, rozpoczął się w ZSE apel poświęcony setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystość niosła z sobą refleksję nie tylko historyczną (prowadzoną od ukazania przyczyn pierwszego rozbioru aż do traktatu ryskiego) ale też historycznoliteracką i kulturową. Scenografia - nawiązując do przeszłości -  ukazywała też teraźniejszość i przyszłość. Wkraczaj w jasność każdego dnia, walcz o wartości, walcz o jasne teraz i jutro – to przecież aktualne, stojące przed nami zadania płynące z dziedzictwa polskości. W trakcie trwania apelu zapisywaliśmy wartości wskazywane nam przez walczących orężem i piórem przodków, a po jego zakończeniu wszyscy uczniowie i nauczyciele mieli możliwość uzupełnienia zapisów.

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.