Previous Next

W dniach 08-11 czerwca 2018 r. przeprowadzony został monitoring praktyk przez dyrektora szkoły pana Tadeusza Burczyka oraz wicestarostę powiatu starogardzkiego pana Kazimierza Chyłę. W czasie wizyty odbyło się spotkanie z właścicielem  instytucji pośredniczącej IBD- panem Raja Ali  oraz z uczniami w miejscach odbywania ich praktyk. Przeprowadzone zostały rozmowy z angielskimi opiekunami na temat realizacji praktyk, z których wynikało ,że uczniowie dobrze wykonują swe zadania.

Previous Next

Projekt - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany w ramach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla uczestników zagranicznych praktyk zawodowych do Wielkiej Brytanii

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.