Kadra Szkoły

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych Technikum nr 1

im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim 

 


Dyrektor

Tadeusz Burczyk - Dyrektor Szkoły

nauczyciel chemii i przedmiotów informatycznych

Stanisława Głąb - Brandt

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Andrzej Prabucki

Wicedyrektor Szkoły

nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych

 

 

Nauczyciele 2018 / 2019
Imię i nazwisko Specjalność
Monika Albrecht przedmioty z zakresu organizacji reklamy
Ewa Balcerzak język polski
Mariusz Bełczącki przedmioty ekonomiczne
Lucyna Bielińska-Sytek język polski
Sylwia Borzyszkowska język angielski
Tadeusz Burczyk chemia
Emilia Kowalska język angielski
Dorota Chrulska matematyka
Michał Cybula przedmioty automatyczne
Joanna Czepirska język niemiecki
Beata Czerniejewska język niemiecki
Elżbieta Derecka matematyka
Małgorzata Dietrich przedmioty informatyczne
Tymoteusz Fularczyk przedmioty analityczne
Stanisława Głąb-Brandt przedmioty ekonomiczne
Danuta Głodek język polski
Małgorzata Graban język angielski
Iwona Grudzińska pedagog
Zofia Sumczyńska historia sztuki
Aneta Janicka przedmioty ekonomiczne
Piotr Kamiński wychowanie fizyczne
Karolina Kodrycka wychowanie fizyczne
Łukasz Kryła przedmioty informatyczne
Ks. Andrzej Nalborski religia
Ks. Łukasz Benkowski religia
Ks. Krzysztof Węsierski religia
Joanna Kurowska matematyka
Beata Langowska przedmioty ekonomiczne
Katarzyna Ludwig matematyka
Marzena Łudczak język angielski
Grzegorz Łysakowski wychowanie fizyczne
Karol Macek przedmioty logistyczne
Małgorzata Maruszak język angielski
Maria Marczak język angielski zawodowy
Sandra Marrero-Miszker język hiszpański
Justyna Matenko język rosyjski
Margareta Moritz geografia, przedmioty turystyki
Alicja Negowska Język polski
Dawid Niemczyk przedmioty turystyki
Ewa Pastwa przedmioty analityczne
Bożena Piechowska wychowanie fizyczne
Anna Piekarska język polski, bibliotekarz
Grzegorz Piwowarczyk przedmioty logistyczne
Andrzej Prabucki fizyka, przedmioty informatyczne
Łukasz Prusiecki język angielski
Aneta Rabczuk-Szarmach biologia, przedmioty turystyki
Sławomir Reszka przedmioty informatyczne
Robert Pączek przedmioty informatyczne
Aleksandra Slosarska historia
Monika Spych psycholog
Dorota Sutkowska język angielski
Daniel Szczypior język angielski
Lucyna Szczypior przedmioty ekonomiczne
Karolina Szlachcikowska język niemiecki
Jarosław Kuliński przedmioty  informatyczne
Elżbieta Szulca przedmioty handlowe
Małgorzata Świeczkowska język niemiecki
Iwona Walendzik wychowanie fizyczne
Wojciech Wardyn wiedza o społeczeństwie, historia
Alicja Wąsowska wychowanie fizyczne
Małgorzata Wiszniewska przedmioty ekonomiczne
Rafał Peta przedmioty analityczne
Paweł Olszowy przedmioty analityczne
Jarosław Kamiński przedmioty analityczne
Ewelina Jankowska przedmioty analityczne
Ewa Schwartz przedmioty analityczne
Justyna Ejsmond fizyka
Edward Bielawski Fotografia
Beata Kamińska przedmioty analityczne
Paulina Kolasińska przedmioty analityczne
Agnieszka Kryła przedmioty ekonomiczne
Natalia Langowska przedmioty logistyczne
Barbara Sobiech przedmioty analityczne
Maria Specht przedmioty automatyczne
Emil Szepiński przedmioty analityczne
Danuta Ugowska przedmioty analityczne

 

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.