Previous Next

Nagrody ufundowane przez Pracodawców 2015-2016 - Zakończenie

Od kilku lat Pracodawcy z naszego terenu współpracujący ze szkołą  fundują  nagrody pieniężne i rzeczowe dla najlepszych uczniów w poszczególnych zawodach. Na zakończenie roku szkolnego 2015-2016 pracodawcy wręczyli nagrody dla 7 uczniów. 

 1. Najlepszą uczennicą w zawodzie technik ekonomista jest Malwina Rożek z klasy III Ta ze średnią ocen 5,31.  Nagrodę pieniężną ufundowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HEROLD” Spóła Jawna w Zblewie. Nagrodę w imieniu Firmy wręczyła Pani  Dyrektor Banku Millennium- Hanna Kędzierska.
   
 2. Drugą nagrodę pieniężną otrzymała Martyna Torłopp- również ekonomistka  z klasy III Ta ze średnią 5,23. Nagrodę pieniężną dla Martyny ufundował Bank Millennium. Nagrodę wręczyła Dyrektor Banku -Pani Hanna Kędzierska.
   
 3. Najlepszą uczennicą w zawodzie technik logistyk ze średnią 5,47  jest Agata Seroka z klasy 3 Td. Nagrodę pieniężną dla Agaty ufundowało Przedsiębiorstwo Usługi Transportowe Grzegorz Sroka w Lubichowie. Nagrodę wręczyła właścicielka Firmy - Pani  Anita Sroka . 
   
 4. Wśród  handlowców  w tym roku szkolnym najwyżej oceniona została  Dorota Czubkowska z klasy III Tch  ze średnią  ocen  5,07. Nagrodę pieniężną ufundowała Firma Broker w Starogardzie Gd. W imieniu Firmy Broker nagrodę wręczyli współpracownicy- Pani Kinga Wałaszewska oraz Pan Marcin Nowak
   
 5. Przedsiębiorstwo PESTAR Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  w Starogardzie Gdańskim ufundowało nagrodę rzeczową - tablet dla najlepszego ucznia w zawodzie technik informatyk. Najlepszym uczniem w zawodzie  informatyk jest   Przemysław Scharmach  z klasy III Ti, który uzyskał  średnią 5,00. Nagrodę w imieniu właściciela Firmy PESTAR wręczyła  Pani Agnieszka Narloch.
   
 6. Firma TOMAX w Starogardzie Gdańskim  ufundowała nagrodę dla najlepszego ucznia w zawodzie technik obsługi turystycznej-jest  to Karolina Olejniczak- z klasy 3 Tbt. ze srednią 4,94.  . W imieniu  Firmy nagrodę wręczyła  pani Katarzyna Zinger.
   
 7. Najlepszą uczennicą w zawodzie technik organizacji reklamy  jest Weronika Stangel- z klasy 3 Tbr. ze srednią 4,69.  Nagrodę ufundował Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd . W imieniu Banku nagrodę wręczyła przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Tuska.

Składamy serdeczne podziękowania fundatorom za przyznane nagrody oraz za obecność na naszej uroczystości.  Natomiast nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.

Stanisława Głąb-Brandt
kierownik praktycznej nauki zawodu

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.