Zastępstwa

24.02.2020r.

Joanna Czepirska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Td(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 TE(2) - Język niemiecki, 14 Stanisława Głąb-Brandt  
3 2 TE(1) - Język niemiecki, 14 Stanisława Głąb-Brandt  
4 2 TE(2) - Język niemiecki, 14 Emilia Kowalska  
5 3 Ti(2) - Język niemiecki, 14 Małgorzata Maruszak  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 IP1 Sylwia Borzyszkowska  
3 IP2 Aneta Janicka  
       
Beata Czerniejewska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 Ta(3) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 Ta(3) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 Tc(2) - Język niemiecki, 18 Emilia Kowalska  
4 4 Tc(1) - Język niemiecki, 18 Marzena Łudczak  
6 3 Ti(1) - Język niemiecki, 18 Marzena Łudczak  
7 2 Ti(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
5 IP2 Marzena Łudczak  
       
Elżbieta Derecka
lekcja opis zastępca uwagi   
6 2 TE - Matematyka, 26 Stanisława Głąb-Brandt  
7 3 Tc - Matematyka, 26 Aleksandra Slosarska  
       
Małgorzata Graban
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Tc(1) - Język angielski zawodowy, 01 Małgorzata Maruszak  
2 4 Tc(1) - Język angielski zawodowy, 01 Sylwia Borzyszkowska  
3 4 Ta(2) - Język angielski rozszerzony, 16 Dorota Sutkowska  
5 1 Tc(1) - Język angielski, 29 Elżbieta Szulca  
6 1 TE(2) - Język angielski zawodowy, 05 Małgorzata Maruszak  
7 1 E(2) - Język angielski rozszerzony, 05 Małgorzata Maruszak  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 IIP1 Małgorzata Maruszak  
4 IIP2 Daniel Szczypior  
       
Joanna Kurowska
lekcja opis zastępca uwagi   
6 4 Tc - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 Tb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Katarzyna Ludwig
lekcja opis zastępca uwagi   
6 3 Ta - Matematyka rozszerzona, 25 Danuta Głodek  
7 3 Ta - Matematyka rozszerzona, 25 Danuta Głodek  
       
Łukasz Prusiecki
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 TL(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Tc(2) - Język angielski zawodowy, 29 Dorota Sutkowska  
3 1 Tc(2) - Język angielski zawodowy, 29 Aneta Janicka  
4 3 Ti(2) - Język angielski, 04 Daniel Szczypior  
6 1 TE(1) - Fizyka, 33 Andrzej Prabucki  
7 2 Tb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 Tb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
6 IP2 Małgorzata Maruszak  
7 P2 Aleksandra Slosarska  
Alicja Negowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Tc(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 Ta - Uczniowie przychodzą później    
3 4 Td - Język polski, 06 Aleksandra Slosarska  
4 1 E - Język polski, 06 Margareta Moritz  
5 1 A - Język polski, 06 Paulina Kolasińska  
6 4 Ta - Język polski, 06 Lucyna Szczypior  
7 4 Ta - Język polski, 06 Lucyna Szczypior  

25.02.2020r.

Lucyna Bielińska-Sytek
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 TE - Uczniowie przychodzą później    
2 2 TE - Język polski, 09 Stanisława Głąb-Brandt  
3 2 Tb - Język polski, 05 Ewa Balcerzak  
4 1 TP - Wiedza o kulturze, 12 Aneta Rabczuk-Szarmach  
5 1 TE - Wiedza o kulturze, 12 Piotr Kamiński  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 P1 Aneta Rabczuk-Szarmach  
3 IIP1 Anna Piekarska  
       
Joanna Czepirska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Td(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 A(3) - Język niemiecki, 14 Monika Albrecht  
4 4 Td - Zajęcia z wychowawcą, 36 Mariusz Bełczącki  
7 2 Ta(3) - Język niemiecki, 14 Łukasz Kryła  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  IP2 Monika Albrecht  
       
Beata Czerniejewska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Td(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 Tb(2) - Język niemiecki, 18 Mariusz Bełczącki  
4 3 Tb(2) - język niemiecki w logistyce, 18 Małgorzata Wiszniewska  
5 3 Te(2) - Język niemiecki, 18 Małgorzata Wiszniewska za ostatnią lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
4 IP2 Anna Piekarska  
       
Małgorzata Graban
lekcja opis zastępca uwagi   
2 1 TE(2) - Język angielski, 01 Wojciech Wardyn  
3 4 Ta(2) - Język angielski rozszerzony, 17 Stanisława Głąb-Brandt  
4 4 Ta(2) - Język angielski rozszerzony, 28 Lucyna Szczypior  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
1 P1 Wojciech Wardyn  
3 P1 Danuta Głodek  
       
Alicja Negowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 E - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Td - Uczniowie przychodzą później    
3 4 Td - Język polski, 06 Anna Piekarska  
4 4 Tc - Język polski, 06 Anna Piekarska  
5 3 Ta - Język polski, 06 Anna Piekarska  
6 2 Ta - Język polski, 06 Anna Piekarska  
7 3 Ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 Tc(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
5 P2 Anna Piekarska  
6 P2 Anna Piekarska  
       
Łukasz Prusiecki
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 TP(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 TE(1) - Język angielski, 04 Lucyna Szczypior  
3 3 Ta(1) - Język angielski, 04 Danuta Głodek  
5 1 TP(2) - Język angielski zawodowy, 33 Emilia Kowalska  
7 2 Tb(1) - Język angielski, 02 Dorota Sutkowska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
1 P2    
Łukasz Kryła
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 Ti(1) - projektowanie i montaż sieci komputerowych, KCKU 1 Andrzej Prabucki  
2 2 Ti(1) - projektowanie i montaż sieci komputerowych, KCKU 1 Andrzej Prabucki  
3 1 Ta(3) - Montaż układów automatyki przemysłowej, KCKU 3 Sławomir Reszka  
4 1 Ta(3) - Montaż układów automatyki przemysłowej, KCKU 3 Jacek Żygowski  
5 1 Ta(3) - Podstawy automatyki, KCKU 4 Aneta Janicka  
6 1 Ta(3) - Podstawy automatyki, KCKU 4 Margareta Moritz  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  KCKU    

26.02.2020r.

Joanna Czepirska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 TL(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Td(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 Te(1) - Język niemiecki, 14 Aneta Janicka za ostatnią lekcję
5 4 Td(1) - język niemiecki w logistyce, 14 Małgorzata Maruszak  
6 1 E(1) - Język niemiecki, 14 Emilia Kowalska  
7 4 Ta(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 Ta(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  IP2 Aneta Janicka  
2 IP2 Małgorzata Graban  
       
Beata Czerniejewska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 TL(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Td(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 1 P(2) - Język niemiecki, 18 Dorota Sutkowska  
5 1 TP(1) - Język niemiecki, 18 Emilia Kowalska  
6 2 TL(2) - Język niemiecki, 18 Natalia Langowska  
7 4 Ta(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  IP1 Emilia Kowalska  
5 IP2 Emilia Kowalska  
       
Alicja Negowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Td - Uczniowie przychodzą później    
2 1 A - Język polski, 06 Ewa Balcerzak  
3 4 Ta - Język polski, 06 Anna Piekarska  
4 3 Tb - Język polski, 06 Anna Piekarska  
5 4 Tc(2) - Język polski rozszerzony, 29 Anna Piekarska  
6 4 Tc(2) - Język polski rozszerzony, 29 Anna Piekarska  
7 4 Tc - Język polski, 35 Ewa Balcerzak  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
6 IIP2 Anna Piekarska  
       
Łukasz Prusiecki
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Tc(2) - Język angielski zawodowy, 08 Małgorzata Graban złączenie grup
2 4 Tc(2) - Język angielski, 08 Małgorzata Graban złączenie grup
3 1 TP(1) - Język angielski, 01 Marzena Łudczak  
4 1 TE(1) - Język angielski, 01 Emilia Kowalska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
1 P1 Daniel Szczypior  
3 P2 Marzena Łudczak  

27.02.2020r.

Ewa Balcerzak
lekcja opis zastępca uwagi   
2 3 Te - Język polski, 35 Wojciech Wardyn  
3 1 TL - Język polski, 35 Aneta Rabczuk-Szarmach  
4 1 TP - Język polski, 35 Aneta Rabczuk-Szarmach  
5 1 TE - Język polski, 35 Stanisława Głąb-Brandt  
6 2 TL - Język polski, 35 Danuta Głodek  
7 1 Ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Joanna Czepirska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 Ti(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 TL(2) - język niemiecki w logistyce, 14 Elżbieta Szulca  
3 3 Tc(1) - Język niemiecki, 14 Aneta Janicka  
4 1 E(1) - Język niemiecki, 14 Aneta Janicka  
5 3 Ta(3) - Język niemiecki, 14 Andrzej Prabucki  
6 3 Ta(3) - Język niemiecki, 14 Małgorzata Maruszak  
7 2 Ta(3) - Język niemiecki, 14 Marzena Łudczak  
8 4 Td(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
7 IP2 Lucyna Bielińska-Sytek  
       
Beata Czerniejewska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 Ti(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 TP(1) - Język niemiecki, 18 Jacek Żygowski  
3 2 TL(2) - Język niemiecki, 18 Elżbieta Szulca  
4 3 Tc(2) - Język niemiecki, 18 Monika Albrecht  
5 1 P(2) - Język niemiecki, 18 Małgorzata Maruszak  
6 4 Ta(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 Tb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 Tb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
6 IP2 Danuta Głodek  
7 IP1 Marzena Łudczak  
8 IP1 Małgorzata Graban  
       
Emilia Kowalska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 P(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 P(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 Te(1) - Język angielski, 32 Sylwia Borzyszkowska  
4 3 Te(1) - Język angielski zawodowy, 32 Małgorzata Maruszak  
5 1 TP - Zajęcia z wychowawcą, 25 Monika Albrecht  
6 1 E(1) - Język angielski, 05 Małgorzata Graban złączenie grup
7 4 Tb(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 Tb(3) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 IIP1 Sylwia Borzyszkowska  
3 IP2 Aneta Janicka  
       
Alicja Negowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Tc - Język polski, 06 Ewa Balcerzak  
2 4 Tc - Język polski, 06 Aleksandra Slosarska  
3 4 Ta - Język polski, 06 Łukasz Kryła matematyka
4 4 Ta - Język polski, 06 Stanisława Głąb-Brandt  
5 2 Ta - Język polski, 06 Katarzyna Ludwig  
6 2 Ta - Język polski, 06 Andrzej Prabucki  
7 4 Td - Język polski, 06 Danuta Głodek  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
1 IP2 Aneta Janicka  
       
Grzegorz Piwowarczyk
lekcja opis zastępca uwagi   
8 1 Tc(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Łukasz Prusiecki
lekcja opis zastępca uwagi   
2 3 Ti(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 Ta(1) - Język angielski, 13 Daniel Szczypior  
5 3 Ti(2) - język angielski zawodowy w branży informatycznej, 32 Jacek Żygowski  
7 1 P(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 P(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 P2 Aneta Janicka  
4 IP2 Aneta Rabczuk-Szarmach  
6 IIP1 Małgorzata Maruszak  
       
Alicja Wąsowska
lekcja opis zastępca uwagi   
2 1 E(1) - Wychowanie fizyczne, SG3 Grzegorz Łysakowski  
3 1 E(1) - Wychowanie fizyczne, SG3 Grzegorz Łysakowski  
4 dziewczyny 3 TA + 3Tb - Wychowanie fizyczne, SG3 Karolina Kodrycka złączenie grup
5 4 Ta(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 Tc(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 Tc(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    

21.02.2020r.

Tadeusz Burczyk
lekcja opis zastępca uwagi   
3 1 TL(1) - Informatyka, 16 Małgorzata Dietrich złączenie grup
4 1 A(1) - Informatyka, 16 Małgorzata Dietrich złączenie grup
5 1 Tc(2) - Informatyka, 16 Aneta Janicka złączenie grup
6 1 Ta(1) - Informatyka, 16 Aneta Janicka złączenie grup
       
Joanna Czepirska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Td(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 Tc(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 A(3) - Język niemiecki, 04 Andrzej Prabucki  
4 2 TE(1) - Język niemiecki, 14 Agnieszka Kryła  
5 4 Ta(2) - Język niemiecki, 14 Elżbieta Szulca  
6 1 TL(2) - Język niemiecki, 14 Ewa Balcerzak  
7 3 Te(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 Td(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
4 IP2 Natalia Langowska  
7 IP2 Wojciech Wardyn  
       
Beata Czerniejewska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 Ti(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Ta(1) - Język niemiecki, 18 Lucyna Szczypior  
3 4 Tc(1) - Język niemiecki zawodowy, 18 Dorota Sutkowska  
4 3 Tb(2) - Język niemiecki, 18 Sandra Marrero-Miszker  
6 1 TL(1) - Język niemiecki, 18 Elżbieta Szulca  
7 3 Te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 Td(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  IP2 Emilia Kowalska  
5 IP2 Agnieszka Kryła  
       
Małgorzata Graban
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Tc(1) - Język angielski rozszerzony, 33 Małgorzata Maruszak  
2 4 Tc(1) - Język angielski rozszerzony, 33 Małgorzata Maruszak  
3 1 E(2) - Język angielski, 33 Małgorzata Maruszak  
4 4 Tc(1) - Język angielski, 10 Małgorzata Maruszak  
6 4 Ta(2) - Język angielski, 10 Beata Langowska  
7 3 Tc(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
7 P1 Lucyna Szczypior  
       
Łukasz Prusiecki
lekcja opis zastępca uwagi   
2 4 Tc(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 Tc(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 4 Tc(2) - Język angielski zawodowy, 10 Emilia Kowalska  
5 1 P(1) - Język angielski, 29 Daniel Szczypior  
6 2 TL(1) - Język angielski zawodowy, 29 Natalia Langowska  
7 4 Tc(2) - Język angielski zawodowy, 29 Wojciech Wardyn  
© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.