Zastępstwa

21.10.2019r.

Ewa Balcerzak
lekcja opis zastępca uwagi   
2 1 TL - Język polski, 35 Anna Piekarska  
3 2 TL - Język polski, 35 Danuta Głodek  
4 1 TE - Zajęcia z wychowawcą, 34 Anna Piekarska  
5 1 Ta - Język polski, 35 Anna Piekarska  
6 1 TP - Język polski, 35 Alicja Negowska  
7 1 TE - Język polski, 35 Alicja Negowska  
       
Joanna Czepirska
lekcja opis zastępca uwagi   
3 2 TE(1) - Złączenie grup   złączenie grup
4 2 TE(2) - Język niemiecki, 14 Małgorzata Graban  
6 3 Ti(2) - Język niemiecki, 14 Marzena Łudczak  
7 4 Td(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 Tc(1) - Język niemiecki, 14 Beata Czerniejewska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
3 IP2 Beata Czerniejewska  
6 IP1 Emilia Kowalska  
       
Elżbieta Derecka
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Ta - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Ta - Matematyka, 26 Wojciech Wardyn  
3 4 Tb - Uczniowie przychodzą później    
4 1 A - Matematyka, 26 Aleksandra Slosarska  
5 2 TE - Matematyka, 26 Aleksandra Slosarska  
6 2 TE - Matematyka, 26 Joanna Kurowska  
7 3 Tc - Matematyka, 26 Joanna Kurowska  
       
Beata Langowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 Te(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 Te(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 Te(1) - rachunkowość finansowa, 28 Agnieszka Kryła  
4 2 TE(1) - analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, 02 Agnieszka Kryła  
5 3 Te(2) - rachunkowość finansowa, 14 Stanisława Głąb-Brandt  
6 3 Te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 Te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 P1 Emilia Kowalska  
4 IP2 Agnieszka Kryła  
6 P1 Agnieszka Kryła  
7 P1 Alicja Negowska  
       
Łukasz Prusiecki
lekcja opis zastępca uwagi   
6 1 TE(1) - Język angielski zawodowy, 04 Emilia Kowalska  
7 2 Tb(1) - Język angielski, 05 Daniel Szczypior  
8 2 Tb(1) - Język angielski rozszerzony, 05 Sylwia Borzyszkowska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
7 P2 Beata Czerniejewska  
       
Dorota Sutkowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 TE(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 Tc(1) - Język angielski rozszerzony, 32 Emilia Kowalska  
4 3 Tc(1) - Język angielski, 32 Emilia Kowalska  
5 1 Tc(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 4 Td(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 L(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
1 IIP1 Marzena Łudczak  
       
Małgorzata Wiszniewska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 Tc(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 Tc(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 TE(2) - działalność przedsiębiorstwa, 34 Stanisława Głąb-Brandt  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 IP2 Anna Piekarska  

 

15.10.2019r.

 

Tadeusz Burczyk
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 TE - Uczniowie przychodzą później    
2 1 TP - Chemia, 19 Lucyna Szczypior  
3 1 TL - Chemia, 19 Wojciech Wardyn  
4 1 TE(1) - Informatyka, 16 Aneta Janicka złączenie grup
5 1 TP(1) - Informatyka, 16 Aneta Janicka  
       
Elżbieta Derecka
lekcja opis zastępca uwagi   
3 3 Te - Matematyka rozszerzona, 26 Ewa Balcerzak  
4 3 Te - Matematyka, 26 Anna Piekarska  
5 1 P - Matematyka rozszerzona, 26 Joanna Kurowska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
3 IP1 Anna Piekarska  
4 IP1 Lucyna Szczypior  
       
Małgorzata Dietrich
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Tb(3) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Tb(3) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 Tb(3) - Uczniowie przychodzą później    
4 4 Tb(3) - programowanie aplikacji internetowych, KCKU 1 Andrzej Prabucki  
5 4 Ti - programowanie aplikacji internetowych, KCKU 2 Danuta Głodek  
6 4 Ti - programowanie aplikacji internetowych, KCKU 2 Danuta Głodek  
7 2 Ti - urządzenia techniki komputerowej i sieci komputerowe, 35 Danuta Głodek  
8 2 Ti - urządzenia techniki komputerowej i sieci komputerowe, 35 Łukasz Kryła  
       
Karolina Kodrycka
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 Tb(1) - Wychowanie fizyczne, SG2 Iwona Walendzik  
2 3 Tb(1) - Wychowanie fizyczne, SG1 Stanisław Aszyk  
3 1 Tc(1) - Wychowanie fizyczne, SG3 Stanisław Aszyk  
       
Beata Langowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Ta(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Ta(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 Ta(1) - rachunkowość finansowa, 04 Stanisława Głąb-Brandt  
4 4 Ta(1) - rachunkowość finansowa, 04 Małgorzata Graban  
5 3 Te(1) - rachunkowość finansowa, 14 Małgorzata Wiszniewska  
6 2 TE(2) - analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, 18 Małgorzata Wiszniewska  
7 2 TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  IIP2 Danuta Głodek  
1 IP1 Lucyna Szczypior  
       
Grzegorz Łysakowski
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 Ta(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 Ta(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 1Tc + 1Te - Wychowanie fizyczne, SG2 Alicja Wąsowska złączenie grup
4 chłopcy 2Tb + 2Te - Wychowanie fizyczne, SG3 Iwona Walendzik złączenie grup
5 chłopcy 2Tb + 2Te - Wychowanie fizyczne, SG3 Iwona Walendzik złączenie grup
6 chłopcy 4Ta + 4Tc - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 chłopcy 4Ta + 4Tc - Uczniowie zwolnieni do domu    

 

16.10.2019r.

Elżbieta Derecka
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Tb - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Tb - Uczniowie przychodzą później    
3 1 P - Matematyka, 26 Katarzyna Ludwig  
4 4 Ta - Matematyka, 26 Danuta Głodek  
5 1 A - Matematyka rozszerzona, 26 Alicja Negowska  
7 3 Tc - Matematyka rozszerzona, 26 Elżbieta Szulca  za ostatnią lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
1 IP1 Katarzyna Ludwig  
6 IP1 Katarzyna Ludwig  
       
Małgorzata Dietrich
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Ti - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Ti - Uczniowie przychodzą później    
3 2 Ti(2) - projektowanie i montaż sieci komputerowych, 28 Sylwia Borzyszkowska za nieobecny oddział
4 2 Ti(2) - projektowanie i montaż sieci komputerowych, 28 Dawid Niemczyk za nieobecny oddział
5 4 Ti(1) - Informatyka rozszerzona, KCKU 1 Sławomir Reszka złączenie grup
6 4 Ti(1) - Informatyka rozszerzona, KCKU 1 Sławomir Reszka złączenie grup
7 4 Ti - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 Ti - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
3 IIP2 Emilia Kowalska  
       
Karolina Kodrycka
lekcja opis zastępca uwagi   
6 1TA + 1TL - Wychowanie fizyczne, SG2 Alicja Wąsowska  
7 1 TP(2) - Wychowanie fizyczne, SG3 Grzegorz Łysakowski  
8 1 TP(2) - Wychowanie fizyczne, SG3 Grzegorz Łysakowski  
       
Beata Langowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Ta(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Ta(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 3 Te(1) - rachunkowość finansowa, 10 Aneta Janicka za ostatnią lekcję
6 3 Te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 Te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
5 IP2 Aneta Janicka  
       
Sandra Marrero-Miszker
lekcja opis zastępca uwagi   
4 1 P(1) - Język hiszpański, 32 Emilia Kowalska  
5 1 TP(2) - Język hiszpański, 01 Emilia Kowalska  
6 1 E(2) - Język hiszpański, 01 Małgorzata Graban  
7 2 Tb(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
8 1 TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Margareta Moritz
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 Tb(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 Tb(2) - Geografia rozszerzona, 31 Dawid Niemczyk złączenie grup
4 2 Tb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 1 B - Geografia, 31 Dawid Niemczyk za nieobecny oddział
6 1 Tc - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 B - Geografia rozszerzona, 31 Danuta Głodek  
8 2 TL - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  IIP1 Danuta Głodek  
3 IIP1 Joanna Kurowska  
4 IIP1 Dawid Niemczyk  
5 IIP1 Dawid Niemczyk  
       
Aneta Rabczuk-Szarmach
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 E - Uczniowie przychodzą później    
2 1 B - Podstawy turystyki, 10 Joanna Kurowska  
3 1 TL - Biologia, 10 Elżbieta Szulca  
4 1 Ta - Biologia, 35 Ewa Balcerzak  
6 1 L - Biologia, 10 Katarzyna Ludwig za nieobecny oddział
7 1 P - Wychowanie do życia w rodzinie, 08 Stanisława Brandt  
8 1 L - Wychowanie do życia w rodzinie, 10 Natalia Langowska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 P1 Elżbieta Szulca  
5 P1 Wojciech Wardyn  

 

Łukasz Prusiecki
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 TP(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 TP(1) - Język angielski, 01 Małgorzata Maruszak za nieobecny oddział
4 1 TE(1) - Język angielski, 01 Dorota Sutkowska  
5 4 Tc(2) - Język angielski zawodowy, 13 Sylwia Borzyszkowska za nieobecny oddział
6 1 P(1) - Język angielski, 17 Marzena Łudczak  
7 3 Ti(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 P(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
3 P2 Dorota Sutkowska  
5 IP1 Emilia Kowalska  

 

17.10.2019r.

Elżbieta Derecka
lekcja opis zastępca uwagi   
4 4 Ta - Matematyka rozszerzona, 26 Stanisława Głąb-Brandt  
5 3 Tc - Matematyka rozszerzona, 26 Lucyna Bielińska-Sytek za nieobecny oddział
6 1 P - Matematyka, 26 Joanna Kurowska  
7 2 TE - Matematyka rozszerzona, 26 Katarzyna Ludwig  
       
Karolina Kodrycka
lekcja opis zastępca uwagi   
2 4 Tb(3) - Wychowanie fizyczne, SG4 Grzegorz Łysakowski  
4 3 Tb(1) - Wychowanie fizyczne, SG4 Stanisław Aszyk  
       
Beata Langowska
lekcja opis zastępca uwagi   
2 2 TE - Zajęcia z wychowawcą, 05 Wojciech Wardyn  
5 2 TE - zasady rachunkowości, 28 Stanisława Głąb-Brandt  
6 4 Ta(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 Ta(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 TE(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
4 IIP2 Joanna Kurowska  
       
Sandra Marrero-Miszker
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 B(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 TP(2) - Język hiszpański, 31 Andrzej Prabucki  
4 1 E(2) - Język hiszpański, 04 Elżbieta Szulca  
5 1 P(1) - Język hiszpański, 04 Jacek Żygowski  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  P2 Aleksandra Slosarska  
       
Margareta Moritz
lekcja opis zastępca uwagi   
3 1 Ta - Geografia, 31 Alicja Negowska  
4 1 P - Geografia, 31 Aleksandra Slosarska  
5 2 Tb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 1 TE - Geografia, 31 Lucyna Bielińska-Sytek za nieobecny oddział
7 3 Tb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
5 IIP1 Lucyna Bielińska-Sytek  
7 IIP1 Małgorzata Graban  
       
Łukasz Prusiecki
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 TL(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 Ti(2) - Język angielski, 33 Sylwia Borzyszkowska  
3 3 Ta(1) - Język angielski, 13 Daniel Szczypior  
4 1 Tc(2) - Język angielski zawodowy, 16 Małgorzata Maruszak  
5 3 Ti(2) - język angielski zawodowy w branży informatycznej, 32 Emilia Kowalska  
7 2 TL(1) - Język angielski zawodowy, 33 Małgorzata Graban  
8 1 P(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 P2 Sylwia Borzyszkowska  
4 IP2 Emilia Kowalska  
6 IIP1 Małgorzata Graban  
       
Aneta Rabczuk-Szarmach
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 Tb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 2 Tb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 2 Tb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 2 Tb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 1 Ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 Tb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
1 P1 Sylwia Borzyszkowska  
8 P1 Lucyna Szczypior  

 

18.10.2019r.

Mariusz Bełczącki
lekcja opis zastępca uwagi   
4 1 TL - Podstawy logistyki, 34 Elżbieta Szulca  
5 1 TL - Podstawy logistyki, 34 Ewa Balcerzak  
8 1 L - Podstawy logistyki, 34 Ks. Łukasz Benkowski za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
5 IIP1 Emilia Kowalska  
7 IIP1 Emilia Kowalska  
       
Tadeusz Burczyk
lekcja opis zastępca uwagi   
2 1 A(1) - Informatyka, 16 Sławomir Reszka  
3 1 TL(1) - Informatyka, 16 Małgorzata Dietrich  złączenie grup
5 1 Tc(2) - Informatyka, 16 Aneta Janicka złączenie grup
6 1 Ta(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Joanna Czepirska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 Ta(3) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 Ta(3) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 A(3) - Język niemiecki, 14 Beata Czerniejewska  
4 2 TE(1) - Język niemiecki, 14 Agnieszka Kryła  
5 4 Ta(2) - Język niemiecki, 14 Marzena Łudczak  
6 3 Ta(3) - Język niemiecki, 14 Małgorzata Maruszak  
7 3 Ta(3) - Język niemiecki, 14 Beata Czerniejewska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
4 IP2 Sylwia Borzyszkowska  
7 IP2 Małgorzata Graban  
       
Elżbieta Derecka
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 Te - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Tb - Matematyka rozszerzona, 26 Katarzyna Ludwig  
3 2 TE - Matematyka rozszerzona, 26 Agnieszka Kryła  
4 3 Te - Matematyka, 26 Katarzyna Ludwig za nieobecny oddział
5 1 A - Matematyka, 26 Lucyna Szczypior za nieobecny oddział
6 3 Tc - Matematyka, 26 Alicja Negowska  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
3 IP1 Katarzyna Ludwig  
       
Karolina Kodrycka
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1TA + 1TL - Wychowanie fizyczne, SG2 Alicja Wąsowska  
2 1TA + 1TL - Wychowanie fizyczne, SG2 Alicja Wąsowska za nieobecny oddział
4 2 Ti(1) - Wychowanie fizyczne, SG1 Alicja Wąsowska za nieobecny oddział
6 1 Tc(1) - Wychowanie fizyczne, SG4 Iwona Walendzik za nieobecny oddział
7 1 Tc(1) - Wychowanie fizyczne, SG3 Iwona Walendzik za nieobecny oddział
       
Beata Langowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Ta(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Ta(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 Ta(2) - rachunkowość finansowa, 18 Małgorzata Wiszniewska  
4 4 Ta(2) - rachunkowość finansowa, 25 Lucyna Szczypior złączenie grup
5 2 TE - zasady rachunkowości, 35 Ks. Piotr P za ostatnią lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
2 IP2 Sławomir Reszka  
       
Natalia Langowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 Td(1) - obsługa jednostek zewnętrznych, 12 Elżbieta Szulca za nieobecny oddział
2 4 Td(1) - obsługa jednostek zewnętrznych, 12 Elżbieta Szulca za nieobecny oddział
6 1 TL(2) - Przyjmowanie i wydawanie zapasów, 12 Karol Macek za nieobecny oddział
7 4 Td(2) - obsługa jednostek zewnętrznych, 12 Karol Macek za nieobecny oddział
8 4 Td(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
7 P1 Daniel Szczypior  
       
Sandra Marrero-Miszker
lekcja opis zastępca uwagi   
5 3 Tb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Margareta Moritz
lekcja opis zastępca uwagi   
3 1 A(1) - Geografia, 31 Dawid Niemczyk  za nieobecny oddział
4 3 Tb(1) - geografia turystyczna, 31 Dawid Niemczyk  
5 1 P - Geografia, 31 Piotr Kamiński  
7 1 TL - Geografia, 31 Katarzyna Ludwig  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
3 IIP1 Dawid Niemczyk  
       
Łukasz Prusiecki
lekcja opis zastępca uwagi   
4 4 Tc(2) - Język angielski, 36 Emilia Kowalska  
       
Aneta Rabczuk-Szarmach
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 E - Uczniowie przychodzą później    
3 1 Ta - Biologia, 10 Elżbieta Szulca za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
  P1 Dawid Niemczyk  
1 P1 Dawid Niemczyk  
       
Dorota Sutkowska
lekcja opis zastępca uwagi   
4 2 TE(2) - Język angielski rozszerzony, 01 Małgorzata Graban  
5 3 Te(2) - Język angielski rozszerzony, 01 Sylwia Borzyszkowska za nieobecny oddział
6 3 Te(2) - Język angielski rozszerzony, 01 Daniel Szczypior  
7 1 L(2) - Język angielski, 01 Daniel Szczypior  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi    
6 P1 Aneta Janicka  

 

© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.