DORADZTWO  EDUKACYJNO – ZAWODOWE

 

Czym jest doradztwo edukacyjno-zawodowe?

Są to czynności, które mają pomóc zainteresowanej osobie w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego (np. poznanie swoich mocnych stron) w odniesieniu do środowiska pracy, po to, aby umożliwić tej osobie realistyczny wybór albo zmianę kierunku kształcenia, zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.

 

W jaki sposób można korzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole?

Między innymi w ramach zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się w środy o godzinie 15:00 w gabinecie psychologa.

Jeśli termin i godzina komuś nie pasuje, może w dowolnej chwili zgłosić się do psychologa szkolnego i wyrazić chęć uczestnictwa w zajęciach – zostanie wtedy ustalony inny, dogodny termin.

 

Czego można dowiedzieć się w ramach zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego?

Na przykład:

♦ poznać swoje skłonności, preferencje zawodowe,
♦ rozpoznać swoje mocne strony istotne dla funkcjonowania w środowisku pracy,
♦ poznać swój styl uczenia się,

 

 

Poradnik "Kim jestem i kim mogę się stać?"

 

Poradnik "Kim zostanie moje dziecko?"

 

Projekt "Kociewski Przyjaciel nauk i sztuk" 08 marca 2018

 

Projekt "Kociewski Przyjaciel nauk i sztuk" 01 kwietnia 2018

 

ďťż