Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZSE w ramach projektu „Mobilność zawodowa oknem na świat”.

Z satysfakcją informujemy, że szkoła nasza przystąpiła do realizacji projektu „Mobilność zawodowa oknem na świat” – w ramach projektu FRSE - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” możemy wysłać uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Szwecji.

Projekt jest skierowany do uczniów klasy III kształcącej się w zawodzie technik logistyk. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności (certyfikaty) ale także  rozwinięcie umiejętności językowych i poznanie kultury Szwecji. Odbycie praktyki zawodowej w innym kraju  zwiększy szanse uczestników projektu na otwartym europejskim rynku pracy.

Projekt przewiduje wyjazd grupy ośmioosobowej, wyłonionej w procesie rekrutacji z klasy 3Td. Uczniowie ci odbędą  czterotygodniowe praktyki w firmach szwedzkich, zgodnie z programem nauczania,  w terminie takim samym jak cała klasa tj . 29 kwietnia do 24 maja 2013 roku.

Zaplanowane są następujące działania poprzedzające wyjazd:

- Nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie www regulaminem,  zapewniającym  jednakowe traktowanie kandydatów. Wyniki rekrutacji będą opublikowane na stronie www.

- Przygotowanie językowe uczestników przez przeprowadzenie intensywnych kursów języka angielskiego w celu podniesienie sprawności językowej w komunikacji, terminologii zawodowej oraz swobodnego posługiwania się językiem.

- Przygotowanie kulturowe uczestników w Kusach zapoznających ze szwedzkimi  obyczajami, tradycją, kulturą i  sztuką.

Na realizację projektu zaplanowany jest budżet w wysokości ok. 26 000 euro.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach językowych i kulturowych.

W czasie realizacji Projektu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą opiekunowie. Uczestnikom zapewnimy:

◊ przygotowanie do wyjazdu
◊ ubezpieczenie
◊ organizację transportu
◊ organizację zakwaterowania i wyżywienia
◊ kurs języka angielskiego
◊ kurs przygotowania kulturowego
◊ organizację transportu lokalnego
◊ organizację miejsc odbywania praktyk
◊ kontrolę oraz opiekę podczas odbywania praktyk
◊ organizację zajęć kulturowych

                                                                                                                      Koordynator Projektu

                                                                                                                            Elżbieta Czaja

 

Zasady rekrutacji i kryteria naboru uczestników zagranicznych praktyk zawodowych w Szwecji w ramach Programu Leonardo da Vinci pt. „Mobilność zawodowa oknem na Świat”

FORMULARZ APLIKACYJNY

Mobilność zawodowa oknem na świat - WYNIKI REKRUTACJI

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.

KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Zagraniczne praktyki zawodowe w Szwecji

Spotkanie podsumowujące

Zagraniczne praktyki zawodowe w Szwecji - broszura


ďťż