Kompetencje kluczowe drogą do kariery

Mija kolejny rok szkolny odkąd nasi uczniowie zostali zakwalifikowani do projektu „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”. Uczniowie, którzy się zakwalifikowali podzieleni są na zespoły badawcze. Działania Zespołów Badawczych polegają na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach (w oparciu o analizę zjawiska, eksperyment, opracowanie na podstawie literatury przedmiotu lub konstruowanie modeli). Rezultaty tych działań mają charakter różnego rodzaju opracowań (esejów, wywiadów, rysunków, albumów, gier itp.), które uczniowie przygotowują,
a następnie prezentują w określonych warunkach.

W naszej szkole mamy pięć zespołów badawczych:

Co robiliśmy do tej pory?

Natomiast w roku szkolnym 2012/2013 przygotowujemy się do matury i egzaminu zawodowego. Podczas zajęć tworzy się krótkie przewodniki. Grupy matematyczne tworzą zestawy maturalne w formie zadań otwartych i zamkniętych. Natomiast grupy informatyczne i grupa z przedsiębiorczości przygotowuje się do egzaminu zawodowego tworząc testy
i zadania egzaminacyjne.

ďťż