Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizuje projekt „ Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” , do celów promocyjnych projekt nosi nazwę Zdolni z Pomorza.

Projekt Zdolni z Pomorza skierowany jest do najwybitniejszych uczniów naszego regionu. Statystycznie 3-5 procent populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Dlatego, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował o realizacji projektu, którego efektem ma być regionalny systemu wspierania uczniów uzdolnionych.

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Model systemowego wspierania uczniów uzdolnionych oraz narzędzia, które zostaną wypracowane w zakresie matematyki, fizyki i informatyki będą mogły mieć zastosowanie również w innych dziedzinach.

 Działania skierowane do uczniów i nauczycieli:

  1. zajęcia pozalekcyjne odbywają się  w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego, które powstały w każdym powiecie ( zajęcia pozalekcyjne z informatyki, fizyki  prowadzi p. Łukasz Kryła)
  2. spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych,
  3. obozy naukowe,
  4. indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych,
  5. konkursy,
  6. wsparcie stypendialne,
  7. warsztaty dla nauczycieli.

 

ďťż