Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

„Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsługi Turystycznej biletem do przyszłości

- A Ticket to the Future” – w ramach projektu staży IVT. 

 

W związku z realizacją przez FRSE projektu systemowego – Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci nasza szkoła po raz kolejny podjęła uczestnictwo w projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsługi Turystycznej biletem do przyszłości - A Ticket to the Future”.

 

Dofinansowanie na wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Turcji otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich i trzecich, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizują praktykę zawodową w wymiarze 160 godzin dla zawodu technika obsługi turystycznej. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, wykorzystanie  zdobytej wiedzy i  nabycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcie umiejętności interpersonalnych  - we współpracy w grupie, poznanie  różnorodności kulturowej innych krajów oraz uzyskanie certyfikatów Europass Mobility, co pozwoli osiągnąć konkurencyjność w dziedzinie turystyki zarówno na regionalnym, krajowym jak i europejskim rynku pracy.

 

W ramach projektu przewiduje się wyjazd dwudziestoosobowej grupy, wyłonionej w procesie rekrutacji z klasy 2 Tct i 3Tct, w terminie od 19 maja do 13 czerwca 2014r.

Miejscem praktyk naszych uczniów będą cztery hotele tureckie prowadzące działalność na obszarze intensywnego rozwoju ruchu turystycznego w Aksaray. Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu będą zobowiązani do uczestnictwa w programie przygotowawczym - kurs językowy, przygotowanie kulturowe i psychologiczne.

 

Zadania do realizacji w okresie poprzedzającym wyjazd:

- Nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z wcześniej opublikowanym na szkolnej stronie www regulaminem,  zapewniającym  jednakowe traktowanie kandydatów. Wyniki rekrutacji będą opublikowane na stronie www.

- Przygotowanie językowe uczniów: zorganizowanie zajęć intensywnego kursu z j. angielskiego językowe uczestników przez przeprowadzenie intensywnych kursów języka angielskiego w celu podniesienie sprawności językowej w komunikacji, terminologii zawodowej oraz swobodnego posługiwania się językiem.

-  Przygotowanie kulturowe uczniów - przeprowadzenie warsztatów nt. Poznajemy Turcję - kulturę, tradycje, kuchnie, religie.

 

Na realizację projektu zaplanowany został budżet w wysokości ok. 47600 euro.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach językowych i kulturowych, a w czasie realizacji Projektu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą opiekunowie - nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

Koordynator Projektu

Margareta Moritz

1. Zasady rekrutacji i kryteria naboru

2. Formularz aplikacyjny

3. Wyniki rekrutacji uczniów na praktyki zawodowe do Turcji.

4.  Spotkanie z Honorowym Konsulem Generalnym Turcji w Gdańsku – SERDAREM DAVRANEM

5. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie w dniach 07 - 08 marca 2014r.

6. Wyjazd uczniów do Hoteli w Sopocie w ramach działań wspierających do Projektu: „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsługi Turystycznej biletem do przyszłości - A Ticket to the Future” Nr: 2013-1-PL1-LEO01-37404

7. Praktyki uczniowskie w Turcji

8. Realizacja programu praktyk w Turcji

9. Abaylar Hotel

10. Grand Altuntas Hotel

11. Grand Saatcioglu Otel

12. Kuzucular Park Hotel

13. Zajęcia popołudniowe praktykantów w Turcji

14. Praktyki uczniowskie ekonomika w Turcji - wizyta monitorująca

15. Realizacja programu praktyk

16. Zagraniczne praktyki zawodowe w Turcji

17. KONKURS - PRAKTYKI TURCJA

18. Spotkanie podsumowujące Projekt: „Zagraniczne praktyki zawodowe dla Technika Obsługi Turystycznej biletem do przyszłości” – "A ticket to the Future”

19. Zagraniczne praktyki zawodowe w Turcji - broszura

20. KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

21. Wywiad z uczniami po odbyciu praktyk zawodowych w Turcji

22. KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie         w dniach 07 - 08 marca 2014r

ďťż