Zagraniczne praktyki zawodowe dla klas 3 TH i ToR

Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere"
 dla technika handlowca i organizacji reklamy na terenie Niemiec

 

Rekrutacja na:

Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery

 "Der Schlüssel zur Karriere" 

Edycja 2015/2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”  - Projekt - „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”, w dniach  10 -  18 września 2015 r. odbędzie się rekrutacja. Przystąpią do niej uczniowie klas: III Tb (Technik Organizacji Reklamy) i III Tch (Technik Handlowiec), którzy złożyli formularz aplikacyjny.

 

Plan rekrutacji:

 1. Złożenie formularzy aplikacyjnych – do 14.092015 (poniedziałek)

 2. Testy z języka niemieckiego   - 15.09.2015 (wtorek)

- III Tch - na 8 godzinie  lekcyjnej

- III Tbr – na 4 godzinie lekcyjnej

 3. Testy z przedmiotów zawodowych – 16.09.2014 (środa)

- III Tch - na 4 godzinie  lekcyjnej

- III Tbr - na 6 godzinie  lekcyjnej

 4. Rozmowa rekrutacyjna – 17 i 18.09.2015  (czwartek i piątek) – od godziny 15,00  w sali nr 12.

Elżbieta Szulca

 

 1. Zasady rekrutacji i kryteria naboru.
 2. Deklaracja uczestnictwa w zagranicznych praktyk zawodowych.
 3. Formularz aplikacyjny.
 4. Wyniki rekrutacji - Edycja 2015/2016
 5. Korzyści z odbytych za granicą praktyk zawodowych
 6. Regulamin szkolnego konkursu na prezentację multimedialną 
 7. Program kulturowy realizowany w Niemczech
 8. Der Schlüssel zur Karriere
 9. Realizacja praktyk - Darmstadt
 10. Rozstrzygnięto konkurs na indywidualną prezentację multimedialną
 11. Zakończenie praktyk - Darmstadt
 12. Spotkanie podsumowujące realizację Projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere"

 

 

 

Edycja 2014/2015

 

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zatwierdziła do realizacji złożony przez naszą szkołę wniosek na projekt
pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere” dla technika handlowca i organizacji reklamy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W praktykach zawodowych  na terenie Niemiec wezmą  udział uczniowie klasy III w zawodach: technik handlowiec i technik organizacji reklamy.

Każdy uczeń, aby wyjechać na praktykę musi wypełnić formularz ankiety rekrutacyjnej.  Zostanie przeprowadzona rekrutacja w miesiącu lutym 2015. Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej.

Uwaga: W roku szkolnym 2014/2015 rektutacja dotyczy uczniów klas trzecich.

Dyrektor Szkoły

Tadeusz Burczyk

1. Rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe

2. Wyniki rekrutacji

3. KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

4. Dodatkowa rekrutacja do projektu

5. Spotkanie z Konsul Generalną Niemiec w Gdańsku

6. Program kulturowy praktyk w Darmstadt.

7. Praktyki w Darmstadt

8. Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery "Der Schlüssel zur Karriere" - broszura

9. Podsumowanie praktyk zagranicznych

 

 

Rekrutacja na:

Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery

 "Der Schlüssel zur Karriere" 

Edycja 2015/2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”  - Projekt - „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”, w dniach  10 -  18 września 2015 r. odbędzie się rekrutacja. Przystąpią do niej uczniowie klas: III Tb (Technik Organizacji Reklamy) i III Tch (Technik Handlowiec), którzy złożyli formularz aplikacyjny.

                                                                          

Plan rekrutacji:

1.     Złożenie formularzy aplikacyjnych – do 14.092015 (poniedziałek)

2.     Testy z języka niemieckiego   - 15.09.2015 (wtorek)

- III Tch - na 8 godzinie  lekcyjnej

- III Tbr – na 4 godzinie lekcyjnej

3.     Testy z przedmiotów zawodowych – 16.09.2014 (środa)

- III Tch - na 4 godzinie  lekcyjnej

- III Tbr - na 6 godzinie  lekcyjnej

4.     Rozmowa rekrutacyjna – 17 i 18.09.2015  (czwartek i piątek) – od godziny 15,00  w sali nr 12.

Elżbieta Szulca

Tags

ďťż