Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Hiszpania.

 

W związku z realizacją projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nasza szkoła po raz kolejny podjęła uczestnictwo w projekcie „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim”

Dofinansowanie na wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Uczestnikami projektu będą uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technika obsługi turystycznej, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizują praktykę zawodową dla zawodu technik obsługi turystycznej. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, wykorzystanie  zdobytej wiedzy oraz  nabycie nowych umiejętności zawodowych. Praktyka zagraniczna stwarza większe możliwości zatrudnienia i podwyższa  kwalifikacje zawodowe. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych  - we współpracy w grupie,  poznanie  różnorodności społecznej, językowej i kulturowej innych krajów oraz uzyskanie certyfikatów Europass Mobility pozwoli osiągnąć konkurencyjność w dziedzinie turystyki zarówno na regionalnym, krajowym jak i europejskim rynku pracy.

 

W ramach projektu przewiduje się wyjazd dwóch szesnastoosobowych grup, wyłonionych w procesie rekrutacji z klasy 2 Tb i 3Tbt, w terminie od 01 maja do 11 czerwca 2016.r oraz od 07 maja do 03 czerwca 2017r.

Miejscem praktyk naszych uczniów będą cztery hiszpańskie hotele Globales prowadzące działalność na obszarze intensywnego rozwoju ruchu turystycznego na Majorce. Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu będą zobowiązani do uczestnictwa w programie przygotowawczym - kurs językowy, przygotowanie kulturowe, psychologiczne oraz z doradcą zawodowym.

Zadania do realizacji w okresie poprzedzającym wyjazd:

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach językowych i kulturowych. W  czasie realizacji Projektu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą opiekunowie - nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

Koordynator Projektu

Margareta Moritz

Edycja 2016 - 2017

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny.
 3. WYNIKI REKRUTACJI
 4. Plan zajeć dodatkowych dla uczniów wyjeżdżających na praktyki do Hiszpanii 
 5. Szkolenia Job Shadowing
 6. Udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych
 7. Spotkanie z rodzicami
 8. Regulamin konkursu na prezentację po praktykach zawodowych
 9. Praktyki uczniowskie w hotelach na Majorce 
  1. Hotel Globales Honolulu
  2. Hotel Globales Mimosa
  3. Hotel Globales Apartmentos Nova
  4. Hotel Globales Palmanova Palace
  5. Hotel Globales Santa Lucia
  6. Hotel Globales Santa Ponsa Park
 10. Wyjazd na praktyki zawodowe uczniów Technika obsługi turystycznej na Majorkę
 11. Praktyki uczniowskie
 12. Program kulturowy realizowany na Majorce - Palma
 13. Wizyta monitorująca
 14. Program kulturowy realizowany na Majorce - wycieczka objazdowa
 15. Realizacja programu kulturowego - Majorka śladami Chopina
 16. Realizacja programu kulturowego - Przylądek Formentor
 17. Zagraniczne praktyki zawodowe na Majorce zakończone
 18. Szkolenia Job Shadowing
 19. Konkurs na najlepszą indywidualną prezentację 
 20. Spotkanie podsumuwujące projekt
 21. Wizyta menedżera sieci Hoteles Globales w Hiszpanii

 

Edycja 2015 - 2016

 

 1. Zasady rekrutacji.
 2. Formularz aplikacyjny.
 3. Wyniki rekrutacji.
 4. Plan zajęć dodatkowych dla uczniów na praktyki zawodowe do Hiszpanii
 5. Spotkanie z Honorowym Konsulem Generalnym Hiszpanii w Gdańsku – Maciejem Dobrzynieckim.
 6. Upowszechnianie informacji o praktykach zawodowych odbywających się za granicą:
  1. Udział w VIII Powiatowych Targach Edukacyjnych.
  2. Przygotowanie ulotek o kierunkach kształcenia na Targi Edukacyjne.
  3. Kurs kelnera.
 7. Regulamin konkursu na prezentację po praktykach zawodowych.
 8. Praktyki uczniowskie w hotelach na Majorce.
  1. Hotel Globales Honolulu
  2. Hotel Globales Mimosa
  3. Hotel Globales Apartmentos Nova
  4. Hotel Globales Palmanova Palace
  5. Hotel Globales Santa Lucia
  6. Hotel Globales Santa Ponsa Park
 9. Wyjazd na praktyki zawodowe uczniów Technikum obsługi turystycznej na Majorkę
 10. Praktyki uczniowskie
 11. Program kulturowy realizowany na Majorce
 12. Zajęcia w czasie wolnym od pracy
 13. Realizacja praktyk na Majorce
 14. Realizacja programu kulturowego po Majorce.
 15. Realizacja programu kulturowego - Majorka śladami Chopina
 16. Technik obsługi turystycznej na praktykach zawodowych na Majorce
 17. Wizyta monitorująca - Majorka 2016
 18. Realizacja programu kulturowego i zajęć popołudniowych - Przylądek Formentor
 19. Realizacja programu kulturowego i zajęć popołudniowych
 20. Zagraniczne praktyki zawodowe na Majorce zakończone
 21. Konkurs na indywidualną prezentację multimedialną
 22. Szkolenia Job Shadowing
 23. Spotkanie podsumowujące Projekt: „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim” – Hiszpania
ďťż