Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe  2016-2017

Lp

Zawód - ilość

Ilość tygodni

Termin

od ……..2017r.

do ….06.2017r.

klasa

uwagi

1.

Technik ekonomista - 2

 8.05 - 19.05. 2017

II Ta 

 praktyka w kraju

2.

Technik obsługi turystyczne j- 4

 8.05 - 2.06. 2017

II Tb 

praktyka w kraju, praktyka na Majorce

3.

Technik ekonomista - 4

4

22.05 - 16.06. 2017

III Ta

praktyka w kraju
/22.05- 2.06. 2017/

praktyka w Anglii
/5.06-16.06/

4.

Technik obsługi turystycznej - 4

 

8.05 - 2.06. 2017

III Tb

praktyka w kraju,
praktyka na Majorce

5.

Technik organizacji reklamy - 4

 8.05 - 2.06. 2017

III Tcr 

praktyka w kraju

6.

Technik handlowiec - 4

 8.05 - 2.06. 2017

III Tch

 praktyka w kraju

7.

Technik logistyk - 4

 27.03 - 7.04. 2017

 8.05 - 19.05. 2017

III Td 

praktyka w Anglii
/27.03- 7.04. 2017/

praktyka w kraju
/8.05- 19.05. 2017/

8.

Technik logistyk - 4

 27.03 - 7.04. 2017

 22.05 - 02.06. 2017

III Tel 

 praktyka w  Anglii
/27.03- 7.04. 2017/

praktyka w kraju
/22.05 2.06.2017/

9.

Technik informatyk - 4

 /27.03 - 7.04. 2017/

22.05 - 02.06. 2017

III Tei 

 praktyka w kraju

praktyka w Portugalii
/22.05-2.06.2017/

praktyka w Anglii                       /22.05-2.06.2017/

10.

Technik informatyk - 4

 8.05 - 2.06. 2017

 III Ti

 praktyka w kraju

praktyka w Portugalii
/22.05-2.06.2017/

praktyka w Anglii   /22.05-2.06.2017/

  1. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

  2. Technik logistyk, Technik ekonomista – praktyki i praca w Wiedniu

  3. Praktyki zagraniczne uczniów -Hiszpania, Portugalia, Niemcy

  4. Informatycy zdobywają kwalifikacje elektronika w FLEX w Tczewie

  5. Technik obsługi turystycznej na praktykach zawodowych na Majorce

  6. Spotkanie z pracodawcami branży turystycznej