Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

W związku z realizacją projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nasza szkoła po raz kolejny podjęła uczestnictwo w projekcie „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim”.

Dofinansowanie na wyjazd uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe do Portugali otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Uczestnikami projektu będą uczniowie klasy trzeciej technika informatyka, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania realizują praktykę zawodową dla zawodu technik informatyk. Celem wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe jest przede wszystkim zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, wykorzystanie  zdobytej wiedzy oraz  nabycie nowych umiejętności zawodowych. Praktyka zagraniczna stwarza większe możliwości zatrudnienia i podwyższa  kwalifikacje zawodowe. Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych  - we współpracy w grupie,  poznanie  różnorodności społecznej, językowej i kulturowej innych krajów oraz uzyskanie certyfikatów Europass Mobility pozwoli osiągnąć konkurencyjność w dziedzinie informatyki zarówno na regionalnym, krajowym jak i europejskim rynku pracy.
 

Rok szkolny 2016/2017

 1. Zasady rekrutacji
 2. Formularz aplikacyjny
 3. Wyniki rekrutacji
 4. Rezygnacja z udziału w projekcie: Emanuel Okrój oraz Aleksander Wiński
 5. Ostateczne wyniki rekrutacji
 6. Spotkanie z rodzicami uczniów przed wyjazdem na praktyki zagraniczne do Lizbony
 7. Zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego.
 8. Kurs Pierwszej Pomocy
 9. Zajęcia z psychologiem
 10. Wyjazd na praktyki zagraniczne: 21 maj 2017r.
 11. Praktyki zagraniczne w Lizbonie: 22.05.2017r. - 2.06.2017r.
 12. Wizyta monitorująca Lizbona
 13. Program kulturowy realizowany w Portugalii
 14. Konkursu na  prezentację multimedialną w ramach realizacji projektu praktyk zawodowych w Portugali.
 15. Wyniki konkursu na prezentację multimedialną
 16. Wręczenie certyfikatów - podsumowanie realizacji projektu - 10.10.2017r.


Upowszechnianie realizacji projektu - Bieg Erasmus+

Koordynator Projektu

Andrzej Prabucki

 

 

 

 


 


PRAKTYKI ZREALIZOWANE

Archiwum - rok szkolny 2015/2016

W ramach projektu przewiduje się wyjazd jednej szesnastoosobowej grupy, wyłonionej w procesie rekrutacji z klasy 3 Ti, która odbędzie się w dniu 13 stycznia 2016 roku o godz. 15-tej w sali 09.

Termin realizacji praktyk zagranicznych: grupa 1 -  od 11 kwietnia 2016 roku do 22 kwietnia 2016 roku.  (wyjazd 10 kwietnia br. - powrót 23 kwietnia br.)

Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu będą zobowiązani do uczestnictwa w programie przygotowawczym - kurs językowy, przygotowanie kulturowe, psychologiczne oraz z doradcą zawodowym.

Zadania do realizacji w okresie poprzedzającym wyjazd:

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do uczestniczenia w zorganizowanych w szkole kursach językowych i kulturowych. W  czasie realizacji Projektu nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą opiekunowie - nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 1. Zasady rekrutacji
 2. Formularz aplikacyjny
 3. Wyniki rekrutacji
 4. Plan zajęć dodatkowych dla uczniów na praktyki zawodowe do Portugalii.
 5. Upowszechnianie informacji o praktykach zawodowych odbywających się za granicą:
  1. Udział w VIII Powiatowych Targach Edukacyjnych.
  2. Przygotowanie ulotek o kierunkach kształcenia na Targi Edukacyjne.
  3. AMA recebe delegação polaca no âmbito da modernização e simplificação administrativa em Portugal.
 6. Regulamin szkolnego konkursu na prezentację multimedialną w ramach realizacji projektu praktyk zawodowych w Portugali.
 7. Praktyki zagraniczne w Lizbonie.
 8. Powitanie gości i wizyta monitorująca.
 9. Technik informatyk na praktykach zawodowych w Lizbonie.
 10. Szkolenia Job Shadowing.
 11. Wizyta monitorująca - Lizbona 2016
 12. Wyniki szkolnego konkursu na prezentację multimedialną w ramach realizacji projektu praktyk zawodowych w Portugali
 13. Wręczenie certyfikatów - 27 luty 2017 roku.

 

Koordynator Projektu

Andrzej Prabucki

ďťż