SKARBONKA MIŁOSIERDZIA

Szkolne Koło Caritas zaprasza całą społeczność szkolną do włączenia się w akcję SKARBONKA MIŁOSIERDZIA.

Zrezygnujcie w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności i złóżcie ofiarę do skarbonki dzieląc się z potrzebującymi.

Każda klasa otrzyma 6 kartoników, do których przez dwa tygodnie będzie można zbierać jałmużnę wielkopostną. Do piątku 18.03 należy oddać skarbonki koordynatorom akcji- podpisane nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za dany kartonik oraz klasy, z której ta osoba jest.

Przewidujemy 2 nagrody:
dla klasy, która zbierze łącznie największą kwotę pieniędzy
oraz dla ucznia za najwyższą kwotę w danej skarbonce.
Dodatkowo osoby najbardziej zaangażowane wezmą udział w losowaniu nagród ufundowanych przez Caritas.

Liczymy na Wasze zaangażowanie!

Koordynatorzy akcji : Ks. Łukasz Simiński, Karolina Szlachcikowska