SKARBONKA MIŁOSIERDZIA

W piątek, 15 kwietnia podsumowaliśmy charytatywną akcję SKARBONKA MIŁOSIERDZIA.
Dziękujemy wszystkim klasom, które włączyły się w zbiórkę pieniędzy dla najbardziej potrzebujących.

Szczególnie dziękujemy następującym klasom i ich wychowawcom:
1 Tc (p. E. Szulca), 2 Ta (p. M. Bełczącki), 3 Td (p. A. Negowska) i 4 Tc (p. L. Bielińska-Sytek)

Klasy pierwsze zebrały 75,57 zł: 1 Tb- 15,60 zł  1 Tc- 59,97    
Klasy drugie zebrały 199,76 zł: 2 Ta- 97,20 zł  2 Tb- 19,14 zł 2 Tcr- 16,09 zł   2 Te- 67,33 zł
Klasy trzecie zebrały 130,03 zł:  3 Ta- 20,00 zł 3 Td- 110,03    
Klasy czwarte zebrały 191,38 zł:  4 Ta- 48,61 zł  4 Tc- 88,24 4 Tds- 43,30 zł 4 Ti- 11,23 zł

Nagrodę w postaci vouchera na kręgielnię otrzymała klasa 3 Td, której szczególnie dziękujemy za wielkie serca i zaangażowanie.
Nagrodę indywidualną za zebranie największej kwoty w swojej skarbonce otrzymały Angelina Lipka i Anna Woźniak. Gratulujemy!

Karolina Szlachcikowska, Ks. Łukasz Simiński