Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego przyznane

Dnia 14.11.2016 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczysta gala stypendialna z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka i ona była podsumowaniem realizowanego przez władze regionu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego"

W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza, obok przedstawicieli Sejmiku Województwa Pomorskiego, uczestniczyli dyrektorzy szkół  i nauczyciele, jak również rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.

W ramach tego programu w 2016 r. przyznano ponad 850 stypendiów uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, dedykowanych uczniom uzdolnionym w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych i po raz pierwszy uhonorowano najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych stypendiami finansowanymi ze środków europejskich.

Wśród laureatów obecni byli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych uczący się w zawodzie technik logistyk:

Agata Seroka – 4 Td

Katarzyna Szweda – 3 Td

Maciej Brzozowski – 3 Tdl

Łukasz Libera – 2 Td

Gratulujemy i życzymy utrzymania tak wybitnych osiągnięć edukacyjnych  na wyższych szczeblach kariery zawodowej oraz  rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień  w różnych dziedzinach wiedzy.

Należy podkreślić, że stypendia te służą również zmianie wizerunku szkolnictwa zawodowego i zachęceniu młodzieży do wyboru tej ścieżki edukacji.

Iwona Grudzińska

ďťż