Sukces ucznia ZSE w VIII Finale Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości

2 marca odbył się VIII finał Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości w WSAiB w Gdyni. Uczniowie nasi biorą udział w tym konkursie co roku. W pierwszym etapie, który miał miejsce w styczniu w szkole wzięło udział 30 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. 19 z nich dostało się do drugiego etapu. Do finału przystąpili uczniowie z ponad 30 szkół. Test składał się z 30 pytań i wymagał od uczniów wiedzy z przedsiębiorczości, ekonomii, gospodarki i rachunkowości. Był na wysokim poziomie trudności, ponieważ nikt spośród rozwiązujących test nie uzyskał maksymalnej liczby 30 punktów. Uczeń naszej szkoły – Łukasz Libera z klasy II TD osiągnął duży sukces, ponieważ zdobył trzecie miejsce. Jesteśmy z niego bardzo dumni i cieszymy się, że przedsiębiorczość interesuje naszych uczniów.

W czasie, kiedy organizatorzy sprawdzali testy, uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu pana Pawła Koryckiego i wziąć udział w warsztatach z psychologiem. Nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc ufundowała firma PROFIT PLUS z Gdyni.

Liczymy na to, że w przyszłym roku znowu staniemy na podium!

Lucyna Szczypior

AP

ďťż