Kadra Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

 


Tadeusz Burczyk

Tadeusz Burczyk - Dyrektor Szkoły

nauczyciel chemii i przedmiotów informatycznych

Stanisława Gląb - Brandt

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Andrzej Prabucki

Wicedyrektor Szkoły

nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych

 

Nauczyciele 2017 / 2018
Imię i nazwisko Specjalność
Monika Albrecht przedmioty z zakresu organizacji reklamy
Ewa Balcerzak język polski
Mariusz Bełczącki przedmioty ekonomiczne
Lucyna Bielińska-Sytek język polski
Sylwia Borzyszkowska język angielski
Tadeusz Burczyk chemia
Emilia Chilicka język angielski
Dorota Chrulska matematyka
Elżbieta Czaja przedmioty logistyczne
Joanna Czepirska język niemiecki
Beata Czerniejewska język niemiecki
Elżbieta Derecka matematyka
Małgorzata Dietrich przedmioty informatyczne
Tymoteusz Fularczyk przedmioty analityczne
Stanisława Głąb-Brandt przedmioty ekonomiczne
Danuta Głodek język polski
Małgorzata Graban język angielski
Iwona Grudzińska pedagog
Zofia Sumczyńska historia sztuki
Aneta Janicka przedmioty ekonomiczne
Piotr Kamiński wychowanie fizyczne
Sławomir Kochanowski przedmioty z zakresu organizacji reklamy
Karolina Kodrycka wychowanie fizyczne
Łukasz Kryła przedmioty informatyczne
Ks. Andrzej Nalborski religia
Ks. Łukasz Benkowski religia
Ks. Krzysztof Węsierski religia
Joanna Kurowska matematyka
Anna Grajewska przedmioty logistyczne
Beata Langowska przedmioty ekonomiczne
Katarzyna Ludwig matematyka
Marzena Łudczak język angielski
Grzegorz Łysakowski wychowanie fizyczne
Karol Macek przedmioty logistyczne
Małgorzata Maruszak język angielski
Maria Marczak język angielski zawodowy
Sandra Marrero-Miszker język hiszpański
Justyna Mateńko język rosyjski
Margareta Moritz geografia, przedmioty tyrystyki
Alicja Negowska Język polski
Dawid Niemczyk przedmioty turystyki
Ewa Pastwa przedmioty analityczne
Bożena Piechowska wychowanie fizyczne
Anna Piekarska język polski, bibliotekarz
Grzegorz Piwowarczyk przedmioty logistyczne
Andrzej Prabucki fizyka, przedmioty informatyczne
Łukasz Prusiecki język angielski
Aneta Rabczuk-Szarmach biologia, przedmioty tyrystyki
Sławomir Reszka przedmioty informatyczne
Aleksandra Slosarska historia
Monika Spych psycholog
Dorota Sutkowska język angielski
Daniel Szczypior język angielski
Lucyna Szczypior przedmioty ekonomiczne
Karolina Szlachcikowska język niemiecki
Patryk Słomski przedmioty analityczne i informatyczne
Dorota Sadowska wiedza o kulturze
Elżbieta Szulca przedmioty handlowe
Małgorzata Świeczkowska język niemiecki
Iwona Walendzik wychowanie fizyczne
Wojciech Wardyn wiedza o społeczeństwie, historia
Alicja Wąsowska wychowanie fizyczne
Małgorzata Wiszniewska przedmioty ekonomiczne
Rafał Peta przedmioty analityczne
Paweł Olszowy przedmioty analityczne
Jarosław Kamiński przedmioty analityczne
Ewelina Jankowska przedmioty analityczne
E. Schwartz przedmioty analityczne

Tags

ďťż