Kadra Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

 


Tadeusz Burczyk

Tadeusz Burczyk - Dyrektor Szkoły

nauczyciel chemii i przedmiotów informatycznych

Stanisława Gląb - Brandt

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Andrzej Prabucki

Wicedyrektor Szkoły

nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych

 

Nauczyciele 2016 / 2017
lp nazwisko Specjalność
1 Monika Albrecht przedmioty z zakresu organizacji reklamy
2 Ewa Balcerzak język polski
3 Mariusz Bełczącki przedmioty ekonomiczne
4 Lucyna Bielińska-Sytek język polski
5 Sylwia Borzyszkowska język angielski
6 Tadeusz Burczyk chemia
7 Emilia Chilicka język angielski
8 Dorota Chrulska matematyka
9 Elżbieta Czaja przedmioty logistyczne
10 Joanna Czepirska język niemiecki
11 Beata Czerniejewska język niemiecki
12 Elżbieta Derecka matematyka
13 Małgorzata Dietrich przedmioty informatyczne
14 Stanisława Głąb-Brandt przedmioty ekonomiczne
15 Danuta Głodek język polski
16 Małgorzata Graban język angielski
17 Iwona Grudzińska pedagog
18 Zofia Sumczyńska historia sztuki
19 Aneta Janicka przedmioty ekonomiczne
20 Piotr Kamiński wychowanie fizyczne
21 Sławomir Kochanowski przedmioty z zakresu organizacji reklamy
22 Karolina Kodrycka wychowanie fizyczne
23 Błażej Mróz przedmioty informatyczne
24 Łukasz Kryła przedmioty informatyczne
25 Ks. Andrzej Nalborski religia
26 Ks. Łukasz Benkowski religia
27 Ks. Krzysztof Węsierski religia
28 Joanna Kurowska matematyka
29 Anna Grajewska przedmioty logistyczne
30 Beata Langowska przedmioty ekonomiczne
31 Katarzyna Ludwig matematyka
32 Marzena Łudczak język angielski
33 Grzegorz Łysakowski wychowanie fizyczne
34 Karol Macek przedmioty logistyczne
35 Małgorzata Maruszak język angielski
36 Justyna Mateńko język rosyjski
37 Margareta Moritz geografia, przedmioty tyrystyki
38 Alicja Negowska Język polski
39 Dawid Niemczyk przedmioty turystyki
40 Józef Olszynka przedmioty z zakresu organizacji reklamy
41 Bożena Piechowska wychowanie fizyczne
42 Anna Piekarska nauczyciel bibliotekarz
43 Grzegorz Piwowarczyk przedmioty logistyczne
44 Andrzej Prabucki fizyka, przedmioty informatyczne
45 Łukasz Prusiecki język angielski
46 Aneta Rabczuk-Szarmach biologia, przedmioty tyrystyki
47 Sławomir Reszka przedmioty informatyczne
48 Aleksandra Slosarska historia
49 Monika Spych psycholog
50 Dorota Sutkowska język angielski
51 Daniel Szczypior język angielski
52 Lucyna Szczypior przedmioty ekonomiczne
53 Karolina Szlachcikowska język niemiecki
54 Elżbieta Szulca przedmioty handlowe
55 Małgorzata Świeczkowska język niemiecki
56 Iwona Walendzik wychowanie fizyczne
57 Wojciech Wardyn wiedza o społeczeństwie, historia
58 Alicja Wąsowska wychowanie fizyczne
59 Małgorzata Wiszniewska przedmioty ekonomiczne
60 Rafał Peta przedmioty analityczne
61 Paweł Olszowy przedmioty analityczne
62 Jarosław Kamiński przedmioty analityczne

Tags