Rekrutacja 2017/2018

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkolny regulamin rekrutacji ZSE

Nazwa zawodu

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Technik Ekonomista

331403

1

32

Technik Informatyk

 351203

 

1

32

Technik Handlowiec

522305

1/2

16

Technik Logistyk

333107

1/2

16

Technik Automatyk

311909

1/2

16

Techni Organizacji Reklamy

333906

1/2

16

Technik Obsługi Turystycznej

422103

1/2

16

Technik Analityk

Technikum chemiczne - Kształcenie Dualne z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma S.A.

1/2

16

Razem

5

160