Jedyna taka klasa w Polsce! Trwa rekrutacja do klasy o profilu technik analityk

Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim rozpoczęło właśnie rekrutację kandydatów do atrakcyjnej nauki zawodu technik analityk. Już po raz drugi zaoferuje zapisy do tzw. klasy dualnej, która jest wyjątkowa w skali całego kraju. A to za sprawą umowy, zawartej między technikum a Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA, które zorganizują uczniom naukę praktyczną w laboratoriach i zaoferują pracę absolwentom.

 

Pierwsza klasa dualna o profilu technik analityk, po ponad dwudziestoletniej przerwie, została reaktywowana w Starogardzie Gdańskim w ubiegłym roku. Rekrutacja do klasy zakończyła się wtedy sporym sukcesem, ponieważ na jedno miejsce startowało blisko troje kandydatów.

 

- Z dużą radością organizujemy tę klasę już po raz drugi. Ubiegłoroczna klasa okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Po pierwsze doskonale sprawdza się tu model dualnego kształcenia, który pomaga późniejszym absolwentom zdobyć zawód poszukiwany przez pracodawców. Jesteśmy wdzięczni Polpharmie, ponieważ współpraca zakładów z naszym technikum układa się znakomicie. Po drugie, udało nam się przyjąć bardzo zdolną młodzież, która już teraz pasjonuje się chemią. Wielu uczniów z klasy zostało laureatami nagród oraz stypendiów. To pokazuje wysoki poziom nowej klasy. Po trzecie, jesteśmy bogaci w nowe doświadczenia, które pomogą nam przygotować jeszcze bardziej atrakcyjny program nauczania - mówi Tadeusz Burczyk, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. – Ostatnio o naszej klasie TVP nagrywała program, chwaląc uczniów i szkołę. Z tego co wiem, to jedyna taka klasa w Polsce o tym profilu – dodaje dyrektor Burczyk.

 

W ramach edukacji dualnej i dzięki współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA, uczniowie nowej klasy będą mieli możliwość pozyskiwania teoretycznej wiedzy w szkole, zaś praktycznych umiejętności - w laboratoriach starogardzkich zakładów. Młodzież będzie mogła skorzystać tam m.in. z nowoczesnej aparatury pomiarowej, niezbędnych elektronarzędzi i odczynników. W 4-letnim cyklu nauczania przewidziano minimum 750 godzin kształcenia zawodowego praktycznego i 240 godzin praktyk zawodowych. Teoretyczna nauka zawodu, w tym niezbędne szkolenie BHP, rozpocznie się z początkiem roku szkolnego, natomiast zdobywanie praktycznych umiejętności w Polpharmie planowane jest od stycznia.

- To niezwykłe przedsięwzięcie dostarcza nam naprawdę wiele satysfakcji. Mamy przyjemność obserwować w naszych laboratoriach młodych ludzi pełnych pasji i zaangażowania, których interesuje odkrywanie świata. Większość z tych uczniów widzimy jako naszych nowych pracowników. Cieszymy się, że możemy przekazywać im praktyczną wiedzę, a tym samym –przygotować ich do realnych wyzwań na rynku pracy. Realizujemy w ten sposób naszą misję „Ludzie pomagają ludziom”, a jednocześnie – jako największy pracodawca w regionie - rozwijamy nasze relacje ze społecznością lokalną. Zachęcam kolejnych kandydatów do złożenia aplikacji do tej klasy i zdobycia atrakcyjnego zawodu w nowoczesnej firmie, jaką jest Polpharma – mówi Tomasz Moys, wiceprezes Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

 

Drugą nowością w ofercie edukacyjnej Technikum nr 1 jest uruchomienie od września br. nowej klasy o profilu technik automatyk. ZSE oraz Polpharma zapowiadają współpracę przy organizacji nauki młodzieży w tym kierunku. Absolwenci klasy technik automatyk uzyskają po skończeniu szkoły kwalifikacje do montażu, przeglądu, diagnostyki i uruchamiania urządzeń automatyki przemysłowej.

 

 

Zasady rekrutacji

W roku szkolnym 2017-2018 edukację w klasie dualnej technik analityk podejmie 16 uczniów. Elektroniczna rekrutacja potrwa do 20 czerwca, do godz. 15.00. W przypadku kandydatów, którzy chcieliby uczęszczać do tej klasy, punktacji podlegać będą oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i chemii. 

W trakcie nauki uczniowie uzyskają świadectwa potwierdzające kwalifikacje: „AU.59. przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych” oraz „AU.60. wykonywanie badań analitycznych”. Egzaminy związane z tymi kwalifikacjami zaplanowane są w klasie drugiej i czwartej.

Szczegóły rekrutacji do Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim znajdują się na stronie: https://starogard.edu.com.pl/kandydat/app/offer_school_details_pg.html?schoolId=1

Więcej informacji nt. współorganizatora klasy dualnej, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA: http:/www.polpharma.pl/firma/