Zagraniczne praktyki zawodowe na Majorce zakończone

W piątek 02 czerwca 2017r., ostatniego dnia praktyk zawodowych, w każdym z hoteli, w których uczniowie odbywali praktykę odbyło się podpisanie certyfikatów, dokumentów  Europass Mobility oraz wpisanie ocen do dzienniczków praktyk. Hiszpańscy menadżerowie byli bardzo zadowoleni z pracy i postawy naszych uczniów, czego wyrazem były wysokie oceny wystawione za praktykę i propozycja pracy w hotelach. Uczniowie z wielkim wzruszeniem żegnali się z pracodawcami i współpracownikami. Nasza młodzież podziękowała za miłą atmosferę w pracy i okazaną pomoc. Przyjaźnie, które zostały zawarte podczas pobytu z współpracownikami na pewno kontynuowane będą w przyszłości.

Praktyki zawodowe uczniowie odbywali w pięciu hotelach sieci Globales w Palma Nova i w jednym w Santa Ponsagdzie zdobywali wiedzę i doświadczenie zawodowe, zgodnie z programem nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej. Celem praktyki było zapoznanie się z funkcjonowaniem hotelu, jak i praktyczne wykorzystanie nabytej wcześniej wiedzy i umiejętności językowych.
Uczniowie pracowali w różnych działach hotelowych po 8 godzin przez pięć dni w tygodniu. Dzięki temu mieli możliwość przyjrzenia się złożonemu systemowi hotelowemu. Wszystkie zadania w poszczególnych działach hotelu, zostały zrealizowane podczas jej odbywania.

Uczniowie, realizując praktyki, stwierdzili, że nauczyli się bardzo dużo o specyfice pracy w obsłudze turystycznej, poprawili swoje umiejętności językowe i komunikacyjne, nauczyli się podstaw języka hiszpańskiego oraz uwierzyli w swoje możliwości i nabrali pewności siebie. Poprzez udział w praktykach zagranicznych przezwyciężyli obawy przed wyjazdem do innego kraju, dzięki czemu będą bardziej mobilni na międzynarodowym  rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility potwierdzające odbycie zagranicznej praktyki zawodowej w Hiszpanii, wykonywane zadania oraz zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe. Dokumenty te będą mogli wykorzystywać w całym swoim życiu zawodowym.

Po zakończeniu praktyk i powrocie do kraju uczniowie będą brali czynny udział w propagowaniu idei uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej wśród uczniów naszej szkoły oraz w środowisku lokalnym. Ich ogromne zadowolenie z odbytych praktyk będzie najlepszą zachętą dla innych uczniów do udziału w podobnych projektach.

Koordynator

Margareta Moritz