POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

W dniach 07.06.2017 – 11.06.2017 uczniowie Technikum Nr 1 oraz Hildegardisschule
 z Münster realizowali kolejny, piętnasty, wspólny projekt: Święta w Polsce i Niemczech - podobieństwa i różnice w tradycjach wielkanocnych i bożonarodzeniowych.

Pierwszego dnia gości powitał dyrektor szkoły, pan Tadeusz Burczyk oraz kierownik praktycznej nauki zawodu, pani Stanisława Głąb-Brandt. Po wspólnym śniadaniu rozpoczęło się zwiedzanie szkoły pod kierunkiem przewodniczącego Samorządu Szkolnego, Michała Jankowskiego. Goście mieli okazję poznać pracownie informatyczne, gabinet przedmiotów ekonomicznych, historii, multimedialne pracownie języków obcych oraz pracownie patronackie ufundowane przez starogardzkie firmy. Uczniowie i nauczyciele z Niemiec byli pod dużym wrażeniem nowoczesnego wyposażenia sal i pracowni lekcyjnych. Następnie rozpoczęła się praca nad projektem, kontynuowana również drugiego dnia. Młodzież przedstawiała efekty swoich przygotowań do spotkania, prezentacje multimedialne, które dotyczyły tradycji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Później wskazywano na podobieństwa i różnice, młodzież zwróciła również uwagę na problem komercjalizacji, która dotknęła tych świąt.
Również pierwszego dnia pokazaliśmy gościom nasze miasto, po którym przewodnikiem był  pracownik Muzeum Ziemi Kociewskiej, pan Zbigniew Potocki - posługujący się biegle językiem niemieckim. Spacer rozpoczął się w centralnym punkcie Starogardu, Rynku, a zakończył przy budynku Starostwa Powiatowego.
W planie kolejnego dnia wspólnego programu był udziału gości w dwóch lekcjach, wg planu gospodarzy, czyli uczniów przyjmujących w swoich domach młodzież z Niemiec, później wspólnie pracowano nad projektem i przygotowano wystawę, którą stanowią wykonane w grupach kalendarze uwzględniające dni świąteczne w Polsce i Niemczech, dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz takie, jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki. Wszystkie prace zostały omówione przez osoby je przygotowujące. Wskazano na różne daty związane z tymi samymi świętami, np. Dzień Matki
w Niemczech przypada w drugą niedzielę maja, jest to więc data ruchoma.
Tego dnia wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na ostatni punkt wspólnego programu, niespodziankę, którą okazały się warsztaty kelnerskie przygotowane przez panią Małgorzatę Świeczkowską i pana Dawida Niemczyka. Uczestnicy spotkania poznali min. standardy nakrycia stołu, sposoby przenoszenia zastawy stołowej, elementy dekoracyjne oraz sposób prezentacji gościom wina i jego podawania. Chętni z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych.
W piątek nasi goście byli na wycieczce w Malborku, gdzie z niemieckojęzycznym przewodnikiem zwiedzili krzyżacki zamek – arcydzieło architektury obronnej i rezydencyjnej późnego średniowiecza, największy gotycki zespół zamkowy na świecie. W klimat dawnych czasów z wielkim zaangażowaniem i umiejętnością wprowadził zwiedzających przewodnik, który z pasją opowiedział o budowli i przybliżył ważne fakty historyczne. Dzięki temu młodzież i nauczyciele byli bardzo zadowoleni.
Po wspólnie zjedzonym obiedzie polska i niemiecka młodzież pod opieką nauczycieli pojechała pociągiem do Czarnej Wody,  gdzie oczekiwali rodzice, państwo Angelik i Rafał Majchrzakowie, którzy przygotowali ognisko i poczęstunek. Ładna pogoda pozwoliła nie tylko na wspólne biesiadowanie, grę w piłkę i zabawy językowe, ale również ochłodzenie nóg w pobliskiej rzece. Wszyscy pełni wrażeń wrócili do domów.
Ostatni dzień realizacji projektu przeznaczyliśmy na wycieczkę. Na życzenie gości byliśmy w muzeum w Sztutowie, a także Gdańsku i Sopocie. Staraliśmy się w krótkim czasie pokazać miejsca ważne
w  naszej historii, a także cieszące się ogromnym zainteresowaniem turystów odwiedzających Polskę: Kościół Mariacki, Ratusz, Dwór Artusa, Złotą Bramę, Fontannę Neptun. W Sopocie zaproponowaliśmy spacer po plaży, ulicą Bohaterów Monte Cassino - słynnym deptakiem z atrakcją tam się znajdującą - Krzywym Domkiem.

Kolejną, piętnastą już wymianę uczniów możemy zaliczyć do bardzo udanych. Realizacja programu pozwoliła na integrację polskiej i niemieckiej młodzieży oraz nauczycieli. Nasi uczniowie doskonalili język niemiecki, a uczniowie i nauczyciele szkoły partnerskiej podejmowali nieśmiałe próby nauki języka polskiego.
Pozytywna opinia uczniów, szczególnie ze szkoły partnerskiej jest dla nauczycieli największą nagrodą
i motywacją do zaangażowania w polsko – niemiecką wymianę młodzieży w przyszłości.

Dziękuję rodzicom uczniów, którzy gościli u siebie młodzież niemiecką i swoją troską i serdecznością przyczynili się do stworzenia wspaniałej atmosfery, w której upłynął pobyt naszych gości. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem państwa Angeliki i Rafała Majchrzaków, którzy zaprosili całą grupę do Czarnej Wody. Dziękuję dyrekcji naszej szkoły i nauczycielom pomagającym w realizacji projektu w szczególności naszym germanistkom: paniom: Małgorzacie Świeczkowskiej, które wspierały mnie od początkowej fazy projektu i przez cały czas jego realizacji i gościła w swoim domu nauczyciela z partnerskiej szkoły, Joannie Czepirskiej,  Beacie Czerniejewskiej, Karolinie Szlachcikowskiej oraz panu Dawidowi Niemczykowi za zorganizowanie warsztatów kelnerskich.


Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

Koordynator projektu Ewa Balcerzak