Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016-2017

Zakończenie roku szkolnego 2016-2017

W dniu 23.06.2017 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Z ramienia organu prowadzącego w uroczystości uczestniczył etatowy członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego pan Patryk Gabriel. Szczególnie serdecznie powitaliśmy przedstawicieli pracodawców: pana Edwarda Sobieckiego- dyrektora biura STAROGARDZKIEGO KLUBU BIZNESU, panią Iwonę Szwarc- właścicielkę Firmy BROKER-TRANS, pana Mariusza Skarbka- dyrektora Firmy PESTAR. Radę Rodziców reprezentował pan Mirosław Stosik-wiceprzewodniczący Rady. Dyrektor szkoły pan Tadeusz Burczyk dokonał podsumowania osiągnięć uczniów i z zadowoleniem podkreślił ,że 41 uczniom wręczy świadectwa z wyróżnieniem. Nagrody książkowe otrzymali uczniowie ze świadectwami z czerwonym paskiem, uczniowie z najlepszymi wynikami oraz z najwyższą 100% frekwencją.

Bardzo miłym momentem uroczystości było wręczenie nagród pieniężnych i rzeczowych ufundowanych przez pracodawców dla najlepszych uczniów  kształcących się w poszczególnych zawodach. Nagrody ufundowane zostały przez następujące przedsiębiorstwa: Polpharmę, Pestar, Broker, PPH  Herold, Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Anita Sroka Anita, Piekarnię –Cukiernię Kropek.     W imieniu nagrodzonych uczniów podziękowanie złożył Michał Jankowski a uczniowie całej szkoły podziękowali na stojąco gromkimi oklaskami pracodawcom za wręczone nagrody. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy II Tc  wprowadzając zebranych w  wakacyjny nastrój. Życzymy dużo słońca  i bezpiecznego wypoczynku.

                                                                                                                           Stanisława Głąb-Brandt