Wizyta monitorująca praktyki ekonomistów w Anglii

Wizyta monitorująca praktyki ekonomistów w Anglii

 

W dniach od 09.06 do 13.06.2017 r. został przeprowadzony monitoring praktyk odbywanych przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych kształcących się w zawodzie technik ekonomista oraz monitoring pracy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych tzw. Job Shadowing. Monitoring przeprowadzony został przez Starostę Starogardzkiego pana Leszka Burczyka, Dyrektora Szkoły pana Tadeusza Burczyka oraz Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu panią Stanisławę Głąb-Brandt. Zespół monitorujący odwiedził miejsca praktyk, spotkał się z menedżerami firm, zapoznał się z organizacją pracy uczniów i nauczycieli. Działania realizowane przez stażystów zostały bardzo pozytywnie ocenione przez zespół monitorujący. Firmy przyjmujące praktykantów wysoko oceniły ich przygotowanie merytoryczne jak i językowe. Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie podsumowujące realizację programu praktyk, podczas którego uczestnicy wyjazdu wypełnili ankiety na temat odbywanych praktyk, relacjonowali ich przebieg oraz przedstawiali swoje wrażenia z pobytu w rodzinach angielskich. Należy dodać, że w czasie wolnym przy pięknej pogodzie /sobota i niedziela/ wszyscy uczestnicy Projektu oraz zespół monitorujący uczestniczyli w realizacji programu kulturowego- zwiedzając  Brighton oraz Londyn.

                                                                                                       Stanisława Głąb-Brandt