Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych

Nauczyciele, Pracownicy, Absolwenci,  Rodzice i Społeczność Uczniowska

22 października 2010r. był dniem szczególnym, tego dnia obchodziliśmy Jubileusz  50-lecia szkoły.  Otrzymaliśmy wiele życzeń i gratulacji. Obecność Absolwentów w murach szkoły potwierdza, że szkoła odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka.

 Dziękuję Nauczycielom, Pracownikom szkoły, Rodzicom i  Społeczności Uczniowskiej za wspólne przygotowanie uroczystości. To wszystko, co było,  nie mogło zaistnieć bez wysiłku i ogromnego zaangażowania.

 Swoje podziękowania kieruję także do Absolwentów - za udział,współorganizację  uroczystości,  przyjazną atmosferę i  życzliwość.

 

Dyrektor Szkoły

Tadeusz Burczyk 

>

 galeria >>>
ďťż