Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018

 Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”, współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2.

 W ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” Komisja Stypendialna sporządziła:

 1. Ranking wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
 2. Rekomendację zawierającą liczbę proponowanych Stypendiów

        Stypendium wynosi w wysokości 250 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy

Z naszej szkoły stypendia zostały przyznane  dla 12 uczniów:

 1. Maciej Brzozowski-  znalazł się na pierwszym miejscu wśród 1416 uczniów ubiegających się o stypendium uzyskując najwyższą punktację- klasa IV technik logistyk
 2. Alicja Blomberg-  klasa II technik analityk
 3. Emilia Majchrzak-  klasa II technik analityk
 4. Kacper Holer-   klasa II technik analityk
 5. Patrycja Wolff-   klasa II technik analityk
 6. Krystyna Fabich-   klasa II technik analityk
 7. Klaudia Rzóska-   klasa II technik analityk
 8. Anna Burczyk-   klasa II technik analityk
 9. Dominika Para-   klasa II technik analityk
 10. Krzysztof Plona-  klasa IV technik logistyk
 11. Michał Jankowski-   klasa III technik ekonomista
 12. Katarzyna Szweda-   klasa IV technik logistyk

 

Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżniających się uczniów, którzy otrzymali stypendia na rok szkolny 2017/2018.

Stanisława Głąb-Brandt

Kierownik praktycznej nauki zawodu

ďťż