Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej Koleżanki... Barbary Ławniczak

ďťż