Wizyta menedżera sieci Hoteles Globales w Hiszpanii

„Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Hiszpania.

 

W dniach 27- 30.11.2017 r mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole menedżera sieci hoteli Hoteles Globales w Hiszpanii-  Panią Ainę Aguiló. W ostatnich dwóch latach nasi uczniowie z klasy technik obsługi turystycznej odbywali praktyki zawodowe w tej sieci hoteli na Majorce . W ramach zakończenia i upowszechniania Projektu„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbyło się spotkanie młodzieży , pracodawców branży turystycznej oraz przedstawiciela Starogardzkiego Klubu Biznesu, na którym Pani menedżer przedstawiła prezentację dotyczącą funkcjonowania hoteli oraz omawiała przebieg praktyk uczniowskich. Sieć Hoteles Globales dysponuje 38 hotelami. Młodzież również przedstawiła swoją prezentację z odbytych praktyk oraz podziękowała Pani Ainie Aguiló za pomoc w organizacji praktyk wręczając kwiaty oraz pamiątkowy album z pobytu  na Majorce. Pracodawcy mieli okazję podyskutować z Panią menedżer o bazie turystycznej w Hiszpanii. Oprócz pobytu w szkole w czasie wizyty zorganizowaliśmy dla naszego gościa wycieczkę do Malborka, Stutthofu ,Gdańska i Sopotu. W ostatnim dniu pobytu w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z władzami Powiatu- starostą Panem Leszkiem Burczykiem, wicestarostą Panem Kazimierzem Chyłą oraz etatowym członkiem Zarządu Panem Patrykiem Gabrielem. Składamy serdeczne podziękowania za uczestniczenie w realizacji programu wizyty naszego gościa: władzom  powiatu oraz pracodawcom- Pani Ewie Wiciak- Biuro Turystyki ATMA, Pani Marcie Plutowskiej z Biura Usług Turystycznych EWA, Pani Joannie Kotowskiej – Grodzisko Owidz, Panu kierownikowi muzeum mitologii słowiańskiej Radosławowi Sawickiemu, Panu Mirosławowi Stosik- SKB Związek Pracodawców, Panu Michałowi Chajewskiemu- Hotel REN.

                                                                                                                              Stanisława Głąb-Brandt

ďťż