Medal „Za Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości” dla Stanisławy Głąb-Brandt

Medal „ Za Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości”

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców zorganizował uroczystość Wigilijną z udziałem ponad 250 przedsiębiorców, zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, urzędów i środowiska: nauki, kultury i sportu. Prezes SKB-ZP  pan Grzegorz Borzeszkowski podsumował mijający rok oraz przedstawił zadania na rok 2018. W trakcie spotkania wręczone zostały odznaczenia oraz medale dla wyróżniających się pracodawców oraz zaproszonych gości.

Z radością informujemy, że pani Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu  Stanisława Głąb – Brandt  otrzymała Medal „ Za Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości” poprzez rozwijanie współpracy z Pracodawcami, utrzymywanie stałego kontaktu z przedsiębiorcami w zakresie tworzenia właściwych warunków do odbywania praktyk zawodowych oraz zaangażowanie w organizację Targów Pracodawców. Serdecznie Gratulujemy!

                                                                                                                 Andrzej Prabucki

ďťż