WYNIKI REKRUTACJI - Technik Ekonomista – Wielka Brytania

Projekt: Ekonomiści, Logistycy i Informatycy kształcą się zawodowo na Wyspach Brytyjskich”

w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025171 

 

WYNIKI REKRUTACJI - Technik Ekonomista – Wielka Brytania 

W związku z przeprowadzoną 14 grudnia 2017 r. rekrutacją ogłaszamy listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w Projekcie. Najwyższą punktację osiągniętą w wyniku przeprowadzonego, dwuetapowego procesu rekrutacji, a tym samym udział w Projekcie uzyskało 10 uczniów. Wyniki  osiągnięte przez  poszczególnych uczniów zestawione są  na  liście  rankingowej.

 

I ETAP REKRUTACJI

12 uczniów z klasy trzeciej, kształcących się w zawodzie – technik ekonomista, złożyło  formularze aplikacyjne, które zgodnie z zasadami rekrutacji zostały przyjęte.

W rozmowie kwalifikacyjnej, która odbyła się 14 grudnia 2017 r. wzięło udział 12 uczniów.  Rozmowa kwalifikacyjna odbywała się przed komisją rekrutacyjną w składzie:

 1. Kierownik praktycznej nauki zawodu – p. Stanisława Głąb –Brandt – przewodnicząca komisji
 2. Koordynator projektu i nauczyciel przedmiotów ekonomicznych – p. Lucyna Szczypior
 3. Nauczyciel języka angielskiego – p. Łukasz Prusiecki
 4. Wychowawca klasy – p. Ewa Balcerzak

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniano sposób komunikacji, autoprezentację, motywację i uzasadnienie udziału w projekcie oraz swobodę i poprawność wypowiedzi w języku angielskim. Uczniowie wykazali się wiedzą o Projekcie oraz przedstawiali swoje plany i oczekiwania związane z wyjazdem na praktyki do Portsmouth.

 

II ETAP REKRUTACJI

W dniu 15 listopada 2017 r. uczniowie przystąpili do testu z przedmiotów zawodowych, a 19 grudnia 2017 r. do testu  z języka angielskiego.

 

 

 

 

WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI

Po zakończeniu dwuetapowej rekrutacji przeprowadzono dokładne zestawienie osiągniętych przez kandydatów punktów. Łącznie do zdobycia było 80 punktów.

 

Rekrutacja obejmowała następujące elementy:

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja Rekrutacyjna sporządziła dwie listy kandydatów na praktyki zagraniczne do Portsmouth:

Lista główna uczestników Projektu: 10 uczniów

Lp.

Imię i nazwisko

Punkty

 1.  

Michał Jankowski

73

 1.  

Natalia Bławat

63

 1.  

Weronika Majkowska

62,5

 1.  

Natalia Paszkowska

61

 1.  

Agnieszka Szczodrowska

57,25

 1.  

Oliwia Dąbrowska

57

 1.  

Klaudia Błaszkowska

52

 1.  

Daria Rietzel

47,25

 1.  

Roksana Eliasz

46,25

 1.  

Paweł Urmanin

44,75

 

Lista rezerwowa uczestników Projektu: 2 uczniów

Lp.

Imię i nazwisko

Punkty

 1.  

Wiktor Kotkiewicz

42,5

 1.  

Szczepan Sabinasz

37,25

ďťż