Obchody Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego  obchodzonego corocznie 21 lutego członkowie Koła Sympatyków Biblioteki pod opieką pani Anny Piekarskiej przygotowali w bibliotece szkolnej wystawę poświęconą historii języka polskiego i współczesnej polszczyźnie. Zostały zaprezentowane książki znanych polskich językoznawców: Zenona Klemensiewicza, Witolda Doroszewskiego, Danuty Buttler, Stanisława Szobera, Aleksandra Brucknera oraz niedawno zakupione poradniki:„500 zdań polskich” Jerzego Bralczyka, „Trzy po 33” autorstwa Jerzego Bralczyka, Andrzeja Markowskiego, Jana Miodka, „Na drugie Stanisław. Nowa księga imion” Michała Ogórka, i „Mówiąc inaczej”. Pauliny Mikuły. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli.

W dzień obchodów święta, które ma przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego - po raz drugi w naszej szkole - został przygotowany i przeprowadzony przez polonistkę, panią Ewę Balcerzak quiz językowy „Z polszczyzną za pan brat”. Uczestnicy konkursu (pięćdziesięcioro uczniów z różnych klas), wykazali się wiedzą z dziedziny fleksji, frazeologii, składni a także ortografii i interpunkcji.

Największą liczbę punktów zdobyły, zajmując (ex aequo) I miejsce, Katarzyna Mania i Alicja Krzyżyńska z kl. 2Ta, II miejsce przypadło Karolowi Porożyńskiemu z klasy 2Tb, a III zajął Kacper Stark również z klasy 2Tb.
Dyplomy i nagrody książkowe dla najlepszych uczniów 02.03.2018, w bibliotece szkolnej, wręczył dyrektor szkoły, pan Tadeusz Burczyk.

Dziękujemy za tak liczny udział w quizie, gratulujemy zwycięzcom!!!

                                                                                                                                         Ewa Balcerzak