Rusza rekrutacja na darmowe kursy dla osób dorosłych

Rusza rekrutacja na darmowe kursy dla osób dorosłych

   Specjalista ds. transportu i logistyki

·  Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

·  Kurs Obsługi Programów do Projektowania 2D

·  Kurs Obsługi Programów do Projektowania 3D

·  Kurs rysunku technicznego

·  Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC rozszerzony

·  Kurs elektroenergetyczny SEP do 1 kV na stanowisku eksploatacji (E1)

·  Kurs zarządzania łańcuchem dostaw

w ramach kształcenia ustawicznego w projekcie „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.