Rusza rekrutacja na darmowe kursy dla os贸b doros艂ych

Rusza rekrutacja na darmowe kursy dla osób doros艂ych

   Specjalista ds. transportu i logistyki

·  Certyfikat kompetencji zawodowych przewo藕nika drogowego

·  Kurs Obs艂ugi Programów do Projektowania 2D

·  Kurs Obs艂ugi Programów do Projektowania 3D

·  Kurs rysunku technicznego

·  Kurs obs艂ugi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC rozszerzony

·  Kurs elektroenergetyczny SEP do 1 kV na stanowisku eksploatacji (E1)

·  Kurs zarz膮dzania 艂a艅cuchem dostaw

w ramach kszta艂cenia ustawicznego w projekcie „Przebudowa i remont wraz z wyposa偶eniem obiektów 2 centrów kszta艂cenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kszta艂towania sieci ponadgimnazjalnych szkó艂 zawodowych w województwie pomorskim” wspó艂finansowanego ze 艣rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.