LEKCJA W MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ I W MUZEUM NARODOWYM W GDAŃSKU

We wtorek 27 lutego 55 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w żywej lekcji historii, która miała miejsce w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W tym  imponującym i pełnym technologicznych rozwiązań budynku oddaliśmy się chwilom historycznej refleksji. Zobaczyliśmy wystawę główną, którą tworzą trzy bloki narracyjne: " Droga do wojny", " Groza wojny" oraz " Długi cień wojny".  Ta ciekawa ekspozycja pozwoliła nam poznać polskie doświadczenie wojny wpisane w szerszy kontekst europejski i światowy. Wizyta w tym miejscu skłoniła nas do pogłębionej refleksji  i zadumy nad tym , czego doświadczyli nasi rodacy w XX wieku . Ta lekcja  długo pozostanie w pamięci.

Po wizycie w Muzeum II Wojny Światowej mieliśmy również okazję zobaczyć wystawę w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Tu, obok malarstwa artystów flamandzkich  - zachwycił nas - " Sąd Ostateczny " Hansa Memlinga. Dotychczas widzieliśmy  ten  tryptyk tylko w podręczniku z języka polskiego, dziś podziwialiśmy oryginalne gotyckie dzieło sztuki i poznaliśmy historię tego obrazu.

Nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki czuwali  nauczyciele: Pani Lucyna Szczypior, Pan Wojciech Wardyn i Alicja Negowska - organizator wyjazdu.