UDZIAŁ W PROJEKCIE „KOCIEWSKI PRZYJACIEL NAUK I SZTUK”

UDZIAŁ W PROJEKCIE „KOCIEWSKI PRZYJACIEL NAUK I SZTUK”

 

08 marca o godzinie 16.00 w Auli Ogniska Pracy Pozaszkolnej 10 uczennic z klas maturalnych (4ta i 4tc) pod opieką polonistki Ewy Balcerzak uczestniczyło w inauguracyjnym wykładzie prowadzonym przez ks. prof. dr hab. Artura Katolo – wykładowcę Uniwersytetu Kalabryjskiego we Włoszech i Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku. Temat wykładu brzmiał Arbëreshë – mniejszość historyczno – kulturowa południowych Włoch.

Przybyłych na spotkanie przywitał dyrektor placówki, pan Grzegorz Oller, który w swoim krótkim wystąpieniu przybliży cel projektu „Kociewski Przyjaciel Nauk i Sztuk”. Realizowane w formie cyklicznych wykładów, prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni, działania mają wspierać uczniów uzdolnionych, a także pomóc w podejmowaniu decyzji
o kierunku kształcenia po maturze. Będą one wprowadzały uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego w treści edukacyjne występujące na poziomie szkół wyższych.

Prelegent inauguracyjnego wykładu,  ks. prof. dr hab. Artura Katolo w ciekawej i przystępnej formie przybliżył zebranym historię i kulturę Arboreszów – grupy etnicznej zamieszkującej głównie Kalabrię we Włoszech. Dowiedzieliśmy się, min., że potomkowie Albańczyków przybyli do Italii w  średniowieczu, migrowali z Bałkanów w obawie przed Turkami. Nazwali się oni Arboreszami, na pamiątkę regionu Arbënor, z którego wywodzili się pierwsi uchodźcy. Godne podziwu jest to, że żyjący ponad 600 lat na obczyźnie zachowali swój język, którego uczą się w szkole, zwyczaje, obrzędy religijne.
W drugiej części spotkania zebrani zadawali prelegentowi pytania. Dowiedzieliśmy się, min., jakie kierunki kształcenia ma w swojej ofercie Ateneum – gdańska uczelnia, na której wykładowcą filologii włoskiej jest zaproszony gość.

Kolejny wykład z cyklu ,,Kociewski Przyjaciel Nauk i Sztuk”, 26 marca o godz. 17 w Auli Ogniska Pracy Pozaszkolnej poprowadzi dr Małgorzata Szpunar, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Temat wykładu ”Pracownik socjalny – Kreator zmian”.
Zapraszam uczniów naszej szkoły do wzięcia w nim udziału.

 

                                                                                                                                                                                                                       Ewa Balcerzak