Jubileuszowe Targi Edukacyjne

Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Ekonomicznych w pierwszym dniu wiosny odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne połączone z Targami Pracodawców- "Wybieram przyszłość zawodową". Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu przygotowały bardzo pomysłowe stanowiska promujące kierunki kształcenia dla gimnazjalistów.  W naszych Targach udział wzięły władze powiatu- Starosta pan Leszek Burczyk, Wicestarosta pan Kazimierz Chyła, Etatowy Członek Zarządu pan Patryk Gabriel, Naczelnik Wydziału Edukacji pan Marek Gabriel. Pracodawców reprezentował prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu Związek Pracodawców- pan Grzegorz Borzeszkowski. Otwarcia Targów dokonał Starosta Starogardzki pan Leszek Burczyk oraz prezes SKB pan Grzegorz Borzeszkowski.

W Targach uczestniczyło ponad 1000 gimnazjalistów, którzy zwiedzali pod opieką przewodników z klasy I Te i III Ta stoiska poszczególnych szkół, brali udział w prezentacjach pracodawców, spotykali się z doradcami zawodowymi oraz zwiedzali  naszą szkołę.
Obecni pracodawcy na Targach to: Polpharma,  Steico- Czarna Woda, Zakład Wyrobów Metalowych „Restal” Elżbieta Rembiasz,  AQ- Wiring Systems,  Piekarnia Ciastkarnia Meler, ZP-UH Jawor
Zbigniew Świadek, Firma Wamal-  Krzysztof Wasielewski, Lakiernictwo 
samochodowe Mirosław Szramka, Metal-Plast  Zdzisław Oelrich, 
Doradztwo zawodowe AB Uni Serwis- Mirosław Stosik, Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemiosł Różnych, Młodzieżowe Centrum Kariery. 

Wszyscy gimnazjaliści otrzymali zafundowaną przez starostwo Gazetę Powiatową z załączonym informatorem – ofertą edukacyjną wszystkich szkół ponadgimnazjalnych. Każda szkoła wręczała też gimnazjalistom  swoje ulotki oraz mieli  oni okazję pozyskania informacji poprzez bezpośrednie kontakty z uczniami prezentującymi swoje szkoły.  Wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły biorącym udział w przygotowaniu i sprawnym  przeprowadzeniu Targów składamy serdeczne podziękowania.

                                                                                                                    Stanisława Głąb-Brandt

                                                                                                                       Koordynator Targów