„Ekonomiści, Logistycy i Informatycy kształcą się zawodowo na Wyspach Brytyjskich”

Projekt - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany w ramach Programu Erasmus+
sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

dla uczestników zagranicznych praktyk zawodowych do Wielkiej Brytanii

 

Tytuł projektu: „Ekonomiści, Logistycy i Informatycy kształcą się zawodowo na Wyspach Brytyjskich”

 

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025171 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim po raz kolejny uzyskał możliwość realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych : „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenia zawodowego”  w ramach programu ERASMUS+  sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”.

Wyjazd naszych uczniów do Wielkiej Brytanii na praktyki zawodowe jest dofinansowywany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich uczących się w zawodzie technik informatyk, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania w trzecim roku nauki realizują praktyki zawodowe.

Głównym celem projektu zagranicznych praktyk zawodowych jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, nabycie nowych kompetencji zawodowych i  językowych  oraz rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie, a także  poznanie kultury Wielkiej Brytanii i środowiska zróżnicowanego kulturowo. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty Europass Mobility, które w połączeniu z nabytymi kompetencjami zwiększą konkurencyjność naszych uczniów zarówno na  krajowym jak i europejskim rynku pracy.

Oprócz dziesięciu uczniów na praktyki „Job shadowing” udało się trzech nauczycieli uczących przedmiotów informatycznych.

W tym roku praktyki odbywają się w terminie 9 – 20 kwietnia w następujących firmach:

DLS – M-Squared

IBD Partnership

Spinnaker Waste

Groundlings Theatre

Spinnaker Waste

The Recycled Asset Company

 

Podróż ze Starogardu odbyła się bez przeszkód. Anglia przywitała nas … deszczem. Lekka mżawka nie przeszkodziła nam w udaniu się na pierwszy, niedzielny spacer po Portsmouth. Angielskie rodziny przywitały nas bardzo przyjaźnie.

W poniedziałek spotkaliśmy się w siedzibie firmy IBD Partnership z panem Rają Ali, który poinformował nas o głównych zasadach odbywania praktyk oraz podstawowych różnicach kulturowych. Potem udaliśmy się na spacer po historycznych miejscach w Portsmouth. W tym samym dniu rozpoczęliśmy praktyki.