Projekty naszych logistyków docenione przez Urząd Marszałkowski i Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza!!

Projekty naszych logistyków docenione przez Urząd Marszałkowski i Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza!!

Uczniowie klas logistycznych 2TD i 3TD w lutym br. zgłosili się do realizacji projektów w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski naszego województwa i Regionalna Izbę Gospodarczą. Konkurs składał się z dwóch etapów: przygotowanie i przesłanie kart projektów oraz prezentacja wybranych projektów przed komisją konkursową. Uczniowie klasy 2 TD przeprowadzili projekt „Mapowanie procesu dojazdu do szkoły przy zastosowaniu mapy procesu” natomiast uczniowie z klasy 3TD wykonali „Badanie natężenia ruchu na ulicy Sobieskiego w Starogardzie Gdańskim i korelacja otrzymanych wyników z poziomem zapylenia powietrza pyłem PM10.” Z wielką radością przyjęliśmy informację, że oba projekty zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu, a z jeszcze większą, że projekt badawczy klasy 3 otrzymał wyróżnienie, które uczniowie odebrali podczas uroczystej gali! Gratulacje i brawa dla obu ekip!

Uczniowie biorący udział w konkursie:

2TD – Anna Polakowska, Samir Zander, Szymon Ossowski, Mikołaj Ponczek,

3TD – Julia Trapp, Aleksander Celarek, Dawid Kilijan, Joachim Toczek, Łukasz Libera

opiekun obu projektów: Grzegorz Piwowarczyk