Z WIZYTĄ W PARTNERSKIEJ SZKOLE W NIEMCZECH

W dniach 10.04 2018 - 14.04.2018 uczniowie naszej szkoły w ramach polsko - niemieckiej wymiany młodzieży realizowali wspólny projekt w partnerskiej szkole w Münster.
W kolejnej, szesnastej już wymianie, brało udział jedenaścioro uczniów pod opieką  pani Ewy Balcerzak - koordynatora wymiany i pani Małgorzaty Świeczkowskiej - wspierającej uczniów językowo.

Podróż minęła szybko, do Dortmundu lecieliśmy samolotem, a stamtąd - do Münster, jechaliśmy pociągiem. W szkole powitali nas nauczyciele i uczniowie, w domach których gościliśmy. W miłej atmosferze, podczas posiłku, przekazane zostały informacje związane z programem realizowanego wspólnie projektu. Uczestniczyliśmy w grach i zabawach językowych. Nasi uczniowie zaopatrzeni w mapy miasta wraz z nowymi znajomymi, z którymi wcześniej korespondowali mailowo,  pojechali do ich domów, gdzie spędzili popołudnie
 i wieczór.

Następny dzień rozpoczął się od udziału w szkolnych zajęciach, wg planu gospodarzy. Później wszyscy uczestnicy wymiany podzieleni na polsko – niemieckie grupy wzięli udział w grze miejskiej, która sprzyjała poznaniu miasta, gdyż koncentrowała się na najważniejszych miejscach i zabytkach (Katedra, kościół św. Lamberta, Ratusz). Była to również okazja do integracji. Zwycięska drużyna została nagrodzona, a wszyscy uczestnicy zabawy udali się na wspólny posiłek w miejscu cieszącym się ogromnym powodzeniem w dzień targowy, czyli placu przy katedrze. Pełni wrażeń  dotarliśmy do szkoły, gdzie zgodnie z tematem projektu naszej wymiany, który brzmiał „Szkolnictwo w Polsce i Niemczech na przełomie XX i XXI wieku. Szkoła w przyszłości” odbywały się prezentacje informujące o różnicach występujących pomiędzy niemieckim i polskim systemem szkolnictwa i dotyczące szkolnictwa czasów socjalizmu w Polsce oraz nacjonalizmu w Niemczech, a także czasów  II wojny światowej. Jeszcze tego samego dnia odbyła się wycieczka do ZOO.

Kolejny dzień upłynął na pracy nad projektem. Uczniowie podzieleni na polsko – niemieckie grupy wykonywali, a następnie omawiali plakaty, których temat wiązał się z wyobrażeniami szkoły w przyszłości. Później wraz z całą szkołą uczestniczyliśmy we mszy w intencji pokoju na świecie. Po nabożeństwie wszyscy udali się w miejsce, w którym niedawno rozegrała się tragedia, kiedy z niewiadomych powodów mężczyzna kierujący busem wjechał w tłum wypoczywających w przykawiarnianym ogródku ludzi, przyczyniając się do śmierci dwóch osób i ran ponad dwudziestu. Sprawca, chory psychicznie człowiek,  popełnił samobójstwo.
Tego dnia zwiedzaliśmy również  muzeum etnograficznego znajdującego się na terenie Münster . Wizyta była okazją do poznania warunków życia i pracy rolników zamieszkujący jeszcze w XIX wieku tereny wokoło miasta. Największą atrakcją okazał się pobyt w szkole sprzed 100 lat. Ulokowani w szkolnych ławkach polscy i niemieccy uczniowie poznali metody pracy stosowane na lekcjach. Dowiedzieli się również, w jaki sposób nauczyciel pracujący w osiemdziesięcioosobowej klasie utrzymywał dyscyplinę.

Następnego dnia odbyła się wycieczka autokarowa do Bremy, gdzie wraz z przewodnikiem znaleźliśmy się w sercu miasta - rozległym rynku, wokół którego skupiają się najważniejsze zabytki: Ratusz miejski,  dwunastometrowy posąg słynnego rycerza Rolanda będący symbolem niezależności miasta i silnego ośrodka handlowego, katedra św. Piotra i pomnik nawiązujący do baśni Grim ,,Czterech Muzykantów z Bremy” – jeden z najbardziej znanych symboli miasta. W drodze powrotnej do Münster odbyło się podsumowanie realizowanego projektu. Każdy uczeń, wypełniając ankietę ewaluacyjną, mógł podzielić się swoimi refleksjami na temat wymiany. Uczniowskie uwagi są istotnymi wskazówkami podczas przygotowań kolejnych polsko - niemieckich spotkań

Realizacja programu pozwoliła na integrację polskiej i niemieckiej młodzieży oraz nauczycieli. Nasi uczniowie doskonalili język niemiecki. Przebywanie w niemieckich rodzinach to zwykle okazja do przełamywania stereotypów.

To szesnasty wspólny projekt, którego realizacja była możliwa dzięki  finansowemu wsparciu Rodziców i Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie.

 

                                                                                                                             Ewa Balcerzak

                                                                                                                       koordynator projektu

ďťż