Regulamin Rekrutacji ZSE

 

zawód

1 przedmiot

2 przedmiot

3 przedmiot

4 przedmiot

Technik Ekonomista

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Informatyk

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

Technik Logistyk

język polski

matematyka

język angielski

język niemiecki

Technik Analityk

język polski

matematyka

język angielski

chemia

Technik Automatyk

język polski

matematyka

język angielski

fizyka

Technik Obsługi Turystycznej

język polski

matematyka

język angielski

geografia


REGULAMIN REKRUTACJI ZSE